Nieuwe regelgeving over verplichte vergoeding scholing. Wat betekent dit voor jou?

26 jun 2022

Vanaf 1 augustus 2022 gaat er nieuwe wetgeving in. Dit betekent onder andere dat de regels rondom scholing gaan veranderen. Dit kan voordelig zijn voor jou als werknemer. Maar wetgeving is altijd wat ingewikkeld. Daarom leggen we in twee artikelen uit wat deze nieuwe Wet implementatie EU-Richtlijn Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden betekent. Dit eerste deel gaat over scholing. Het tweede gedeelte gaat over nevenwerkzaamheden en de nieuwe informatieplicht van je werkgever.

Waarom nieuwe wetgeving?

De Europese Unie wil met de nieuwe richtlijn en wetgeving de arbeidsvoorwaarden voor werknemers verbeteren. De bedoeling is dat je duidelijkere en beter voorspelbare arbeidsvoorwaarden krijgt. Vanaf augustus 2022 gaat de nieuwe regelgeving in. Sommige werkgevers zijn al bezig met het aanpassen van hun arbeidsvoorwaarden. Daarom is het voor jou als werknemer ook belangrijk om te weten wat je nieuwe rechten zijn.

Het een en ander is nog onduidelijk over de nieuwe wet. Recent is  wel duidelijk geworden dat scholing die noodzakelijk is om de afgesproken functie te blijven doen, kosteloos en onder werktijd moet worden aangeboden. Dit zou kunnen betekenen dat de werkgever verplicht is om opleidingen te vergoeden die nodig zijn voor het uitoefenen van je functie als fysiotherapeut. We volgen de ontwikkelingen hierover op de voet en houden je op de hoogte!

Werkgever vergoedt verplichte scholing

De huidige regels verplichten je werkgever al om ervoor te zorgen dat je scholing kunt volgen die noodzakelijk is voor het uitoefenen van je werkzaamheden als fysiotherapeut. Ook als je functie vervalt of jij je werk niet meer kan doen, is je werkgever verplicht om, binnen redelijke grenzen, te zorgen dat jij scholing kunt volgen.

De definitie van verplichte scholing volgens de nieuwe wet is scholing die een werkgever op grond van enige wet of cao verplicht is aan haar werknemers aan te bieden. De scholingskosten en -tijd zijn in dat geval voor rekening van de werkgever. Ook moet de scholing zoveel mogelijk onder je normale werktijden plaatsvinden. Het gaat bij wettelijk verplichte opleidingen meestal om opleidingen die je nodig hebt om veilig en vakbekwaam je werk te doen. Denk aan scholing die je nodig hebt om een nieuw EPD onder de knie te krijgen of een opleiding tot BHV-er als jij en je werkgever overeenkomen dat dit onder jouw functie valt.

Is scholing voor kwaliteitsregister ook verplichte scholing?

Veel collega’s ervaren de scholing voor het kwaliteitsregister ook als verplichte scholing. Je werkgever verplicht je tenslotte vaak om je in dit register in te schrijven. Helaas valt deze scholing niet onder de wettelijke definitie van verplichte scholing. Tenzij dit weer in de Cao Eerstelijn Fysiotherapie zou worden opgenomen. Zolang er nog geen cao is, kun je je werkgever niet wettelijk verplichten om deze scholing te vergoeden. In de onderhandelingen is wel al gesproken over scholing die werknemers moeten volgen voor hun kwaliteitsregistratie. De definitieve afspraak is natuurlijk nog niet rond, maar goede scholingsafspraken is een van de belangrijkste punten waar Fysiovakbond-FDV zich hard voor maakt! En zodra die cao er is (en de cao algemeen verbindend is verklaard) is elke werkgever wettelijk verplicht deze regeling uit te voeren.

Maar dat betekent nog niet dat je je er dan maar bij neer moet leggen dat je zelf alle scholing betaalt en de tijd voor eigen rekening is. Je moet hier dan vanzelfsprekend wel met je werkgever over in gesprek gaan. Je werkgever is degene die contracten aangaat met zorgverzekeraars. In die contracten staat vaak een verplichting dat alle therapeuten zijn aangesloten bij een kwaliteitsregister. Je werkgever zegt dan tegen jou als werknemer dat je je moet registreren bij een kwaliteitsregister. Dit doe je dus niet voor jezelf, maar voor je werkgever. Alle kosten en moeite die jij steekt in het halen van je punten, leveren dus uiteindelijk iets op voor je werkgever. Natuurlijk is een cursus doen interessant, maar je doet het uiteindelijk omdat je werkgever je hiertoe verplicht. Dit kan bijvoorbeeld ook in de arbeidsovereenkomst zijn opgenomen.

Als je werkgever je verplicht om je te registreren, kan die ook de kosten hiervoor vergoeden. Niet alleen je registratiekosten, maar ook alle kosten voor scholing. Dus inclusief:

– Kosten voor de cursus, lesmaterialen, examengelden, reiskosten etc.

– De tijd die je kwijt bent aan de scholing.

Wat betekenen de wettelijke wijzigingen voor jouw arbeidsovereenkomst?

Staat er volgens jou iets in je contract wat vanaf 1 augustus 2022 niet meer klopt? Het is handig om tijdig het gesprek met je werkgever aan te gaan. Je kunt gebruikmaken van dit artikel. Daarnaast is het verstandig het personeelshandboek en/of de arbeidsvoorwaardenregeling na te kijken. Kom je er met je werkgever niet uit, of heb je vragen die niet in dit artikel worden beantwoord? Als lid van Fysiovakbond FDV kun je gratis gebruikmaken van juridische ondersteuning bij FBZ Rechtshulp. Je kunt hiervoor een bericht sturen aan rechtshulp@fbz.nl.

Krijg je nieuw contract aangeboden of wil je werkgever je contract wijzigen? Als lid van Fysiovakbond FDV kun je gratis gebruikmaken van juridische ondersteuning bij FBZ Rechtshulp. Je kunt hiervoor een bericht sturen aan rechtshulp@fbz.nl. Daarnaast kun je natuurlijk ook contact opnemen met je eigen rechtsbijstandsverzekering.