De voordelen op een rij

Juridische hulp bij al je arbeidsgerelateerde vragen of kwesties

Als lid kun je gratis via rechtshulp@fbz.nl rechtstreeks terecht bij onze arbeidsjuristen voor deskundige individuele juridische ondersteuning bij arbeidsrechtelijke vragen of problemen. . De arbeidsjuristen van FBZ hebben veel ervaring met arbeidsrechtelijke issues in de eerstelijnsfysiotherapie en kennen jouw arbeidsvoorwaarden en rechten als geen ander.

Stemrecht

Jouw stem telt bij een cao-akkoord, maar zover is het nog niet. De onderhandelingen met werkgeversorganisatie WVF voor een Cao Eerstelijn Fysiotherapie hebben begin 2023 geleid tot een mooi principeakkoord die werknemers perspectief biedt voor de toekomst. De cao kon helaas niet ingaan, vanwege de te lage tarieven. Er is dus eerst flink werk aan de winkel en op tal van niveaus vinden gesprekken plaats. We houden je op de hoogte.  

Goed op de hoogte

Deskundige informatie en tips over je arbeidsvoorwaarden, zodat je weet waar je op moet letten.

E-learnings en andere extra's

Als lid heb je toegang tot interessante e-learnings en andere extra’s. Je ontvangt hierover geregeld hierover bericht in je mailbox. Houd die dus in de gaten.

Invloed

Je kunt meedenken (input leveren), meepraten (klankbordgroep) en je mening geven bij polls en ledenraadplegingen.

Gratis interessante webinars

Gratis deelname aan interessante webinars en trainingen speciaal voor onze leden, bijvoorbeeld over onderhandelen. Deze vind je op de pagina Extra ledenvoordelen.

Deskundige vertegenwoordiging

Aan de overlegtafels met stakeholders en de cao-tafel word je vertegenwoordigd door professionele onderhandelaars.

Trek aan de bel

Je kunt bij fdv@fysiovakbond terecht voor signalen of suggesties.

Samen sterk

Samen één krachtige stem in de eerstelijn.

Contributie Fysiovakbond FDV

Je investeert met je lidmaatschap in het verbeteren van jouw arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden.  De activiteiten van Fysiovakbond FDV richten zich alleen op werknemers. We investeren dus niet in zaken die je als werknemer niet direct nodig hebt. Hierdoor kunnen we de contributie bescheiden houden. Dit bedraagt slechts 99 euro per jaar, dat is 8,25 euro per maand. En als je je werkgever vraagt onze factuur via de werkkostenregeling te verrekenen met je salaris, dan betaal je enkele tientjes minder. Dat kost je werkgever niets. We hebben geen winstoogmerk. Alle inkomsten komen direct ten goede aan de verbetering van jouw positie als werknemer en al je fysiocollega’s.

In onderstaand diagram zie je waar je contributie aan wordt besteed.

Voor studentleden geldt het studententarief. Deze bedraagt 21 euro per jaar. Na afstuderen betaal je het reguliere tarief.

Dit is een inschatting van de kosten en opbrengsten op basis van de jaarlijkse vergoeding bij ons huidige aantal leden. Bij een groeiend ledental komt een groter deel van de contributie ten goede van de stakingskas. Verder kunnen we een toenemend ledental gelden sparen of beleggen om de contributie op termijn mogelijk te verlagen.

Opzeggen?

Als je niet langer lid wilt zijn, zzp’er wordt of van sector verandert, dan kun je je afmelden door een bericht te sturen naar leden@fysiovakbond.nl met je naam en bij voorkeur met je lidmaatschapsnummer.

Volgens artikel 6.2 van onze statuten loopt een lidmaatschap per kalenderjaar en moet vóór 1 december van het lopende kalenderjaar opgezegd worden om het lidmaatschap per 31 december van datzelfde kalenderjaar te beëindigen.