Wie zijn wij?

Fysiovakbond FDV is dé werknemersvereniging voor fysio’s in de eerstelijn.  We onderhandelen voor de Cao Eerstelijn Fysiotherapie. Zodat jij goed je werk kunt doen. Met goede arbeidsvoorwaarden.

Wie is onze achterban?

Alle fysiotherapeuten die in loondienst werken in de eerstelijn kunnen zich aansluiten bij Fysiovakbond FDV. Meer info vind je op onze pagina lid worden.

Statuten

In de statuten van Fysiovakbond FDV staat het doel van de vereniging: het verbeteren van de arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden van fysio’s in loondienst in de eerstelijn.

 

 

 

In het huishoudelijk reglement staan de zaken die niet in de statuten worden vastgelegd.

 

Beide zijn goedgekeurd door de ALV. Elke wijziging moet ook door de ALV worden goedgekeurd.

Visie

Fysiotherapie is een beroep in beweging. Wij zijn sterk is het leveren van goede zorg. En minder goed in het zorgen voor onszelf. Daar gaat verandering in komen. Samen met jou wil Fysiovakbond FDV voorop lopen om onze arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden te verbeteren.

Daarvoor hebben we drie speerpunten opgesteld:

  • De Fysiotherapeut verdient eerlijke arbeidsvoorwaarden die passen bij de functie;
  • De werkomstandigheden zijn zo dat de Fysiotherapeut zijn of haar hele carrière duurzaam veilig en met plezier kan werken;
  • De Fysiotherapeut behoudt autonomie als zorgprofessional, waarbij vakmanschap en professionaliteit voorop staan.

Het bestuur van Fysiovakbond FDV

Het bestuur van Fysiovakbond FDV bestaat uit drie gedreven fysiotherapeuten. Samen zijn ze verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vereniging. Ook maken ze deel uit van de onderhandelingscommissie voor de Cao Eerstelijn Fysiotherapie.

  • Bob van Ravensberg, voorzitter.
  • Rick Even, penningmeester.
  • Marije Bosboom, secretaris.

Het bestuur wordt bijgestaan door leden van de klankbordgroep. Deze waren nauw betrokken bij de gesprekken over de cao om te toetsen hoe de gemaakte afspraken bij de fysio-werknemers zouden vallen.

Ook adviseert de klankbordgroep het bestuur over lopende zaken binnen de vereniging.

Samenwerking FBZ

Fysiovakbond FDV is lid van Vakbond FBZ. Zij onderhandelen namens en samen met Fysiovakbond FDV over de cao. Tijdens de huidige onderhandelingen bestond de onderhandelingscommissie uit de drie bestuursleden en cao-onderhandelaar Jan Willem Lefebre.

Fysiovakbond FDV werkt ook samen met Vakbond FBZ voor de Rechtshulp, de ledenadministratie en de communicatie. Meer informatie over de samenwerking lees je in dit bericht.