Privacy en Cookie Verklaring

Privacy

Fysiovakbond FDV heeft passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van de website te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden tot geheimhouding daarvan.

Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen, kunnen bezoekersgegevens worden verzameld en opgeslagen om de gebruiksvriendelijkheid van de website te bevorderen. Wij gebruiken uw gegevens voor het volgende:

  • Aanmelding nieuwsbrief: wij gebruiken uw e-mailadres en uw naam om u onze nieuwsbrief toe te sturen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor deze nieuwsbrief. De link hiervoor vindt u onderaan elke nieuwsbrief terug.
  • Contact: wij gebruiken uw naam, mailadres en de inhoud van het contactbericht om uw vraag te kunnen beantwoorden.
  • Lidmaatschapsgegevens: deze informatie is apart vastgelegd in onder de kop ‘Lidmaatschapsgegevens’ verderop op deze pagina.

Fysiovakbond FDV zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het verzenden van de nieuwsbrief of het beantwoorden van eventuele vragen. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies

Fysiovakbond FDV maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een pc, tablet, mobiel of ander device worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser. Wanneer u deze website op een later tijdstip opnieuw bezoekt, controleert de website of er op uw computer een cookie aanwezig is. Op deze manier kunnen wij u bij een volgend bezoek herkennen. U bent niet direct persoonlijk identificeerbaar aan de hand van de cookie.

Naast de cookies die door ons worden geplaatst kunnen ook cookies worden geplaatst door software van derden. Denkt u hierbij aan cookies van Google voor Google Analytics of andere leveranciers. Die software wordt gebruikt voor analyse van het dataverkeer.

De cookies worden gebruikt voor de volgende doelen:

  • het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen en wachtwoorden voor een efficiënt gebruik van de website;
  • het analyseren van het gebruik van de websites;
  • het verzamelen van gegevens met betrekking van uw bezoekgedrag.

Cookies die uw voorkeuren onthouden kunt u uitschakelen in uw browserinstellingen. U kunt uw browser zo instellen dat er geen cookies meer op uw computer worden geplaatst. In dat geval kan het zijn dat niet alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken. U krijgt nog wel advertenties te zien die dan niet zijn aangepast aan uw voorkeuren.

Hyperlinks

Onze websites kunnen hyperlinks naar andere websites bevatten. De verbinding naar deze websites wordt wel getoetst. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud en privacyaspecten van deze websites.

Lidmaatschapsgegevens

Fysiovakbond FDV verzamelt ledengegevens om uitvoering te kunnen geven aan het lidmaatschap. Dit zijn persoonlijke gegevens (naam, geboortedatum, geslacht, adresgegevens van woonadres en e-mail voor correspondentie, eventueel telefoonnummer (niet verplicht))en gegevens over het lidmaatschap (standaard, student, inschrijving nieuwsbrief, wel/geen actieve bijdrage aan de vereniging). Bij aanmelding vult het lid deze gegevens zelf in op het aanmeldformulier op de website van Fysiovakbond FDV.

Deze gegevens worden verwerkt door onze ledenadministratie. De individuele communicatie met leden wordt in een beveiligde omgeving vastgelegd om vervolg te kunnen geven aan de afspraken.  

Arbeidsrechtelijke vragen worden volgens een dienstverleningsovereenkomst tussen Fysiovakbond FDV en FBZ in behandeling genomen en afgehandeld door arbeidsjuristen van Vakbond FBZ (FBZ Rechtshulp). Na verificatie door de ledenadministratie van het lidmaatschap van Fysiovakbond FDV kan de vraag in behandeling genomen worden. Hiervoor verstrekt Fysiovakbond FDV de benodigde gegevens die nodig zijn om de vraag in behandeling te kunnen nemen en contact op te nemen met het betreffende lid. Bij de ontvangstbevestiging van een vraag wordt een FDV-lid gewezen op de algemene voorwaarden waarin afspraken staan over de werkwijze en de randvoorwaarden. De communicatie tussen het lid en de arbeidsjurist is vertrouwelijk en geheel ondergebracht bij FBZ Rechtshulp. Fysiovakbond FDV ontvangt geen informatie over individuele dossiers.

In een kwartaalrapportage geeft FBZ enkel een beeld van trends in vragen. casuïstiek. Deze rapportage is anoniem en niet herleidbaar naar individuele gevallen.

Aanvullende informatie over lidmaatschapsgegevens staat vastgelegd in het huishoudelijk reglement van de vereniging.


Inzage, correctie en wijziging persoonlijke gegevens

U heeft het recht op te vragen welke gegevens over uzelf door ons worden verwerkt. Wij zullen u dan binnen 2 weken een overzicht van uw gegevens aanleveren. Voor de contactgegevens verwijzen wij naar de contactpagina.

U kunt van mening zijn dat de u betreffende persoonsgegevens:

  • feitelijk onjuist zijn;
  • onvolledig zijn;
  • niet ter zake dienend zijn;
  • op een andere manier in strijd met een wettelijk voorschrift zijn.

In dat geval heeft u het recht om ons te verzoeken de u betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen.

Als u lid bent van de vereniging en u wilt uw gegevens wijzigen, dan kan dit in uw persoonlijke omgeving van Mijn Fysiovakbond. Als u uw gegevens wilt wijzigen omtrent de nieuwsbrief, vindt u onderaan elke nieuwsbrief een persoonlijke link waarmee u uw gegevens kunt wijzigen.

Wijziging van dit Privacy en Cookie Statement

Fysiovakbond FDV behoudt zich het recht voor om dit reglement te wijzigen. Bezoek daarom geregeld deze pagina zodat u altijd van de laatste geldende versie op de hoogte bent. Dit reglement is voor het laatst gewijzigd op 08-03-2024.