Ook voor jou als werkgever is het belangrijk dat je werknemers lid zijn van Fysiovakbond FDV!

4 jul 2023

Uit de ledenpeiling van WVF blijkt dat 95% van de werkgevers het belangrijk vindt dat er ook in de eerstelijn een cao voor de fysiotherapie komt. Heel logisch, toch? Maar daar is wel een vakbond met voldoende leden voor nodig. En daar speel jij als werkgever een belangrijke rol bij!

Natuurlijk willen we allemaal dat er een goede cao komt. Elke werkgever die we tot nu toe hebben gesproken heeft die mening ook. Een cao is een belangrijke stap voor de fysiotherapie. Om te zorgen dat de tarieven structureel verbeterd worden. Om te zorgen dat er geen uitstroom is van jouw werknemers naar de tweede lijn of andere branches. En om te zorgen voor betere verhoudingen tussen werknemer en werkgever op de werkvloer. Door jouw werknemer te motiveren lid te worden van Fysiovakbond FDV, kan je ervoor zorgen dat je het cao-proces op een constructieve en effectieve manier ondersteunt.

Informeren

Allereerst kijken veel werknemers naar de werkgever voor informatie over ontwikkelingen binnen de fysiotherapie. Veel werkgevers voelen zich daarmee ook verantwoordelijk hun werknemers te vertellen over het cao-proces en ontwikkelingen bij cao-partijen. Door je werknemers te wijzen op www.fysiovakbond.nl, en hen te adviseren lid te worden, kun je ervoor zorgen dat je werknemers bijdragen aan het ontstaan van een cao.

Werkkostenregeling

De tweede manier waarop je het makkelijker kan maken voor je fysiowerknemer om zich bij FDV aan te sluiten, hoeft jou als werkgever niks te kosten. Je kunt de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) gebruiken om de vakbondscontributie van je werknemers te verrekenen via het brutoloon. Onze jaarlijkse vakbondscontributie is vastgesteld op 95 euro per jaar. Als jij je werknemers aanbiedt dit te verrekenen met het brutoloon, scheelt dit je werknemer al gauw een paar tientjes. Een mooi gebaar naar je werknemer, die jou niets kost. Meer informatie vindt je via deze link, en op pagina 200 van het handboek loonheffingen 2023 van de Belastingdienst. Ook zou jouw boekhouder of accountant je meer over de WKR kunnen vertellen.

Vrijwillige bijdrage

Werkgeversvereniging WVF heeft in de concept-cao ingestemd met een werkgeversbijdrage voor de vakbondscontributie van 35 euro. Een werkgeversbijdrage is heel gebruikelijk in de cao-wereld. Het is namelijk ook in het belang van werkgevers dat werknemers zich op een professionele manier kunnen verenigen en zo een goede cao-partner blijven. Maar ook nu er nog geen cao en werkgeversbijdrage van toepassing is, zou het een werkgever sieren een tegemoetkoming te bieden aan je werknemer voor de vakbondscontributie. Hoe hoog die moet zijn, ligt uiteraard aan jou. En je werknemer kan uiteraard zelf nog beslissen of die wel of niet lid wordt van de vakbond.

Samen de beste zorg leveren

Jij als werkgever hebt er wat aan als jouw werknemers lid worden van de vakbond. Zo zijn je werknemers beter geïnformeerd en ontstaat er minder onnodige onrust op de werkvloer door onwetendheid of verkeerde informatie. Net zoals een cao van belang is, zijn ook een werkgeversvereniging en een vakbond met voldoende leden essentieel voor onze beroepsgroep. Zodat werkgevers en werknemers ontlast worden. En zodat fysiotherapeuten uiteindelijk kunnen doen waar ze goed in zijn. Namelijk de beste zorg leveren voor de patiënt.