Visie Fysiovakbond FDV op de eerstelijns fysiotherapie

29 mei 2022

Fysiotherapie is een beroep in beweging. Wij zijn sterk is het leveren van goede zorg. En minder goed in het zorgen voor onszelf. Daar gaat verandering in komen. Samen met jou wil Fysiovakbond FDV voorop lopen om onze arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden te verbeteren.

Daarvoor hebben we drie speerpunten opgesteld:

  • De Fysiotherapeut verdient eerlijke arbeidsvoorwaarden die passen bij de functie;
  • De werkomstandigheden zijn zo dat de Fysiotherapeut zijn of haar hele carrière duurzaam veilig en met plezier kan werken;
  • De Fysiotherapeut behoudt autonomie als zorgprofessional, waarbij vakmanschap en professionaliteit voorop staan.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden die de fysiowerknemer voorgeschoteld krijgt is al vele jaren dik ondermaats. Fysiovakbond FDV zegt: het wordt tijd dat de fysiowerknemer krijgt wat die verdient. Daarom zetten wij ons in voor arbeidsvoorwaarden die passen bij het opleidingsniveau en de maatschappelijke functie van de Fysiotherapeut. Fysiotherapie is dan wel het mooiste beroep ter wereld, het is geen hobby. Fysiotherapeuten zijn een belangrijke schakel in het Nederlandse zorgsysteem. De eerstelijns Fysiotherapie is onmisbaar bij het leveren van de juiste zorg op de juiste plek. Wij houden Nederland in beweging. Iedereen die wel eens bij een fysiotherapeut is geweest, weet dit en waardeert dit. Natuurlijk horen daar passende arbeidsvoorwaarden bij.

Salaris

Als fysiotherapeut verdien je een vast salaris met een goede en stabiele loonontwikkeling. Er komt een loongebouw met voldoende doorgroeimogelijkheden voor de startende én de master fysiotherapeut. Dit is gekoppeld aan de functiewaardering FWG, die de standaard is in de gezondheidszorg. Elk jaar groeit je salaris mee met je toenemende werkervaring (tot het maximum van de schaal). Daarbij hoort ook een loonontwikkeling, bijvoorbeeld om inflatie (gedeeltelijk) te compenseren.

Pensioen

Niet in de armoede raken als je stopt met werken. Dat klinkt heel logisch na een leven lang te hebben gewerkt als Fysiotherapeut. De enige manier om dit te bereiken voor jou als werknemer is door een verplicht pensioen, waarbij je niet over je pensioen hoeft te onderhandelen. Dit betekent dat de werkgever minimaal de helft van de pensioenpremie betaalt. Zoals bij elke zorgcao het geval is. Zodat de opbouw van het pensioen na je pensioendatum voldoende is om van te leven. Verder is het van belang dat de vakbond en werkgeversverenigingen een belangrijke stem hebben over hoe jouw pensioen wordt geregeld.

Scholing

Alle kosten en tijd om te werken als Fysiotherapeut moeten worden vergoed. Dit geldt onder andere voor kosten van de scholing, de tijd die je daaraan kwijt bent en alle registratiekosten.

Werkomstandigheden

Gemiddeld zit een fysiotherapeut 12 jaar in het beroep. Er zijn veel jonge collega’s die na een paar jaar het vak verlaten. Wij moeten er dus voor zorgen dat het beroep Fysiotherapie weer aantrekkelijk wordt. Dat doen we door de minimale arbeidsvoorwaarden op te krikken naar een, op z’n minst, redelijk niveau. Daarnaast is het belangrijk dat we kijken naar de omstandigheden waaronder je werkt. Uitgangspunten hierbij zijn een veilige, gezonde werkplek die uitdagend en plezierig is. Er moet oog zijn voor de duurzame inzetbaarheid van de Fysiotherapeut. Daarvoor is stabiliteit en werkzekerheid nodig. Werken als Fysiotherapeut moet gelijk staan aan een leven lang ontwikkelen.

Fysiotherapeuten krijgen een vast inkomen. Het variabele salaris verdwijnt, waardoor collega’s niet langer het ondernemersrisico dragen en inkomensonzekerheid hebben. Flexcontracten worden zo veel mogelijk teruggedrongen. Een flexibele schil wordt alleen ingezet om de continuÏteit van de zorg te waarborgen. 

Het is belangrijk dat er oog is voor de fysieke en mentale belasting van het beroep. Elke fysio-werknemer beslist zelf over de balans tussen werk en privé. Daarbij vindt Fysiovakbond FDV het belangrijk dat een werknemer op vaste tijden werkt en voldoende tijd en ruimte krijgt voor (persoonlijke) ontwikkeling.

Autonomie

Binnen de zorg is er de laatste jaren een systeem opgebouwd waarbij zorgverzekeraars bepalen hoeveel en welke zorg er geleverd mag worden. Ook zo binnen de Fysiotherapie. Fysiotherapeuten zijn veel bezig met administratie en verantwoording afleggen. Fysiovakbond FDV vindt dat de Fysiotherapeut meer zeggenschap over eigen werk moet krijgen. In plaats van verantwoording moet er verantwoordelijkheid zijn.

Er moet uiteraard wel administratie gedaan worden die belangrijk is voor de kwaliteit van zorg. Er moet in je werktijd voldoende ruimte zijn om deze administratie te kunnen doen.

Waardering

De Fysiotherapie is hard bezig zichzelf te ontwikkelen. De kwaliteit van de geleverde zorg is hoger dan dat die ooit is geweest. Hier mogen we enorm trots op zijn. Er komt meer nadruk op specialisaties binnen de Fysiotherapie. Een heel goede ontwikkeling. Toch moeten we blijven zien dat er voldoende waardering is voor het vakmanschap en de maatschappelijk functie van de algemeen Fysiotherapeut.