Wat kun je doen als er een conflict dreigt te ontstaan met je werkgever?

22 mrt 2022

Geheel onverwacht een slecht beoordelingsgesprek gehad en wil je werkgever ineens een verbetertraject afspreken? Of moet je veel sneller re-integreren dan jij en je arts verstandig vinden? Dit zijn nog maar twee voorbeelden van situaties waarbij je wereld op de kop kan komen te staan omdat jij en je werkgever van mening verschillen over wat klopt of verstandig is. Dan is goed te weten wat jouw rechten en plichten zijn en wat je beter wel of juist niet moet doen.

 1. Schakel tijdig rechtshulp in, bijvoorbeeld via FBZ Rechtshulp.

  Alle informatie en gesprekken met onze arbeidsjuristen zijn vertrouwelijk. Je werkgever hoeft niet te weten dat je onze hulp inschakelt. Het is juist goed dat je dit doet, want zo krijg je beter grip op de situatie waardoor een verschil van mening of inzicht niet zo snel hoeft te escaleren.

  Als lid van Fysiovakbond FDV kun je gratis gebruikmaken van juridische ondersteuning bij FBZ Rechtshulp. Je kunt hiervoor een bericht sturen aan rechtshulp@fbz.nl.
 1. Pak de regie

Mondelinge afspraken zijn wel geldig, maar achteraf niet zo makkelijk hard te maken. Zorg dus dat je afspraken goed vastlegt. Bij voorkeur zakelijk, zonder emotie of rijkelijk voorzien van bijvoeglijke naamwoorden. Ben je boos of verdrietig, lees dan voor het versturen de volgende dag met een frisse blik nog eens door wat je hebt opgeschreven en schaaf bij.

Onze arbeidsjuristen denken en adviseren op de achtergrond mee en kijken zo nodig mee wat je opstelt richting je werkgever, desnoods door ons geschreven als ghostwriter.

 1. Bouw zelf een dossier op

Je bewaart alles en legt dit vast in een dossier. Bevestig zo nodig zelf ook afspraken, zodat je daar op terug kan vallen. Gewoon op neutrale toon, zodat duidelijk vastligt wat er ‘toen en toen’ precies is afgesproken. Wil de werkgever dat je iets tekent ‘voor akkoord’, terwijl je het niet eens bent met wat er op papier is gezet, omdat hij in een richting stuurt, woorden verdraait of jouw kant van het verhaal onderbelicht laat, teken dan ‘voor gezien’.

 1. ‘Be calm’ en neem bedenktijd

Je hoeft niet onmiddellijk te reageren op een voorstel van de werkgever. Laat je nooit dwingen snel antwoord te geven. Geef aan dat je over zijn voorstel wil nadenken en dat je erop terugkomt.
En vraag ook eens wat de werkgever wil, zodat jij een beter beeld krijgt van zijn motieven.

 1. Denk na over wat je wil

Is de situatie zodanig uit de hand uitgelopen dat de arbeidsrelatie verstoord is, dan hangt het er van af wat jij wil. Als je je vanwege spanningsklachten heb ziekgemeld, zal de bedrijfsarts je even wat tijd gunnen om bij te komen, maar daarna moet je wel het gesprek aangaan met de werkgever over hervatting van het werk. Of lijkt het je beter te werken bij een andere werkgever? Dit zijn de opties waarbij FBZ Rechtshulp je kan begeleiden.

Met elkaar?

 • Wil je in functie blijven bij je werkgever, dan helpt mogelijk mediation om de relatie te herstellen.
 • Of is misschien overplaatsing een optie?

Uit elkaar?

 • Heb je intussen al succesvol gesolliciteerd en een andere baan gevonden, dan kan je uiteraard besluiten ontslag te nemen. Je hebt dan geen recht op WW-aanspraken of transitievergoeding.
 • Lijkt het je beter uit elkaar te gaan met wederzijds goedvinden, dan onderhandelen onze juristen voor jou bij de op te stellen vaststellingsovereenkomst en de transitievergoeding met de werkgever. Soms overleggen we over vergoeding van scholing.
 • Bij een ontslagzaak moet de werkgever naar de kantonrechter. We kunnen je bijstaan tijdens de gerechtelijke procedure.

Bewaar deze tips ergens of zoek ze nog eens op als zich iets voordoet wat jou niet lekker zit, zodat het hopelijk niet zover hoeft te komen.

Deze tips zijn overgenomen van FBZ.

Als lid van Fysiovakbond FDV kun je gratis gebruikmaken van juridische ondersteuning bij FBZ Rechtshulp. Je kunt hiervoor een bericht sturen aan rechtshulp@fbz.nl.