9 weken betaald ouderschapsverlof vanaf augustus 2022

24 mei 2022

Vanaf 2 augustus 2022 gaat de nieuwe Wet betaald ouderschapsverlof in. Dat moet het voor werknemers makkelijker worden om arbeid met zorg te combineren. Eind april stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel. Ouders krijgen de eerste 9 weken die ze opnemen een gedeelte van hun salaris doorbetaald. Hieronder beknopt de nieuwe en bestaande regels rondom ouderschapsverlof.

Wat is ouderschapsverlof?

Als ouder kun je in de eerste 8 levensjaren van je kind 26 weken ouderschapsverlof opnemen. Je werkgever is verplicht dit toe te staan. Bij zwaarwegende belangen kan je werkgever je vragen om je ouderschapsverlof anders in te roosteren.

Omdat op dit moment slechts een derde van de ouders ouderschapsverlof opneemt, wil het kabinet het voor meer ouders mogelijk maken ouderschapsverlof op te nemen door hun loon gedeeltelijk  door te betalen. Binnen een cao of bedrijf kunnen soms aanvullende afspraken zijn gemaakt over een vergoeding tijdens ouderschapsverlof.

Meer informatie over hoe je ouderschapsverlof aanvraagt vind je op Rijksoverheid.nl.

Wat zijn de nieuwe regels voor ouderschapsverlof?

Ouders krijgen straks gedurende 9 weken ouderschapsverlof een UWV-uitkering ter hoogte van 70% van hun dagloon (tot 70% van het maximum dagloon). Op het moment van schrijven (mei 2022) is het maximum dagloon €228,76.

De vergoeding vanuit het UWV krijg je alleen als je de 9 weken ouderschapsverlof opneemt in het eerste levensjaar van je kind. Daarmee krijg je als ouder meer tijd om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie. De totale verlofduur van 26 weken blijft hetzelfde. Als je in het eerste jaar bijvoorbeeld 5 weken betaald ouderschapsverlof opneemt, mag je daarna nog 21 weken onbetaald ouderschapsverlof opnemen.

Je hoeft de 9 weken niet aaneengesloten op te nemen. Je kunt bijvoorbeeld ook 2 dagen per week opnemen, of eerst 4 weken en op een later moment nogmaals 5 weken. Je hebt recht op 9 weken betaald verlof maal je arbeidsduur. Neem je bijvoorbeeld twee dagen per week verlof en werk je vier dagen, dan kun je het verlof over 18 weken uitsmeren.

Ouderschapsverlof komt bovenop extra geboorteverlof voor partners

Sinds 1 juli 2020 krijgen partners al zes weken betaald geboorteverlof. Lees ons artikel over de Wet WIEG voor fysiotherapeuten voor meer informatie hierover. Het betaalde ouderschapsverlof komt bovenop het geboorteverlof voor partners. Beide ouders kunnen aanspraak maken op de 9 weken betaald ouderschapsverlof.

Voor wie geldt de nieuwe wet?

Ook als je kind al geboren is voor 2 augustus 2022, heb je recht op betaald ouderschapsverlof. Zolang je kind nog in het eerste levensjaar zit, kun je hier aanspraak op maken. Wees je ervan bewust dat je ouderschapsverlof minimaal 2 maanden van tevoren bij je werkgever moet aanvragen. Als je hier in augustus al gebruik van wilt maken, is het dus verstandig dit vast bij je werkgever te melden.

Zelf je ouderschapsverlofuitkering berekenen?

Wil je zelf je dagloon berekenen? Deze rekentool geeft een indicatie van je dagloon. Je krijgt dus 70% van dit bedrag per werkdag. Je maandloon is 21,75 maal (het gemiddeld aantal werkdagen per maand) je dagloon.

Rekenvoorbeeld:

Je bruto jaarloon is € 40.000. Volgens de rekentool is je bruto dagloon dan € 153,26.

Hiervan krijg je 70% van het UWV, dus € 107,28.

Je bruto maandloon tijdens je ouderschapsverlof is dan: € 107,28 * 21,75 = € 2503,25.

Let op: deze bedragen zijn een indicatie. Het UWV berekent het bedrag dat je uiteindelijk krijgt. Dit gebeurt op basis van je sv-loon. Meer informatie over het sv-loon vind je op uwv.nl.

Als lid van Fysiovakbond FDV kun je gratis gebruikmaken van juridische ondersteuning bij FBZ Rechtshulp. Je kunt hiervoor een bericht sturen aan rechtshulp@fbz.nl.