Kun je zomaar ontslagen worden bij niet goed functioneren?

11 jun 2021

Chantal de Jong* is een fysiotherapeut van 45 jaar. Ze werkt bijna vijf jaar bij haar werkgever als ze te horen krijgt dat die haar wegens niet goed functioneren wil ontslaan. Dat nieuws komt als een grote schok. Chantal vraagt om advies bij FBZ Rechtshulp.

De vraag komt binnen bij arbeidsjurist Marlies Welschen. “Ik heb eerst uitgebreid Chantal gesproken, om te horen hoe zij de afgelopen vijf jaar heeft ervaren en of haar werkgever ooit signalen heeft afgegeven dat er ontevredenheid zou bestaan. Chantal geeft aan dat haar afspraken wel eens uitlopen. Ze heeft moeite met het organiseren van haar werk omdat ze van nature wat chaotisch is, maar dat staat in haar ogen los van haar inhoudelijk functioneren als tandarts.”

Welschen belt vervolgens naar de werkgever van Chantal. Tijdens dat gesprek vraagt Welschen om de reden van ontslag nader te onderbouwen. De werkgever geeft aan dat de Chantal de Jong meerdere keren is gewezen op wat er niet goed loopt: haar afspraken zouden voortdurend uitlopen en haar administratie is niet op orde. Haar werkgever heeft bovendien meerdere malen kenbaar gemaakt dat er iets moet veranderen. Op de vraag of daar iets over op schrift staat en of ze een kopie van het personeelsdossier kan krijgen, is de reactie dat er geen schriftelijke documentatie voorhanden is. Ondanks dat blijft de werkgever bij het standpunt dat het dienstverband moet eindigen.

Onderhandelen

Welschen laat Chantal weten dat haar werkgever haar ontslag eerst moet gaan aanvragen bij de rechter. Ze verwacht echter niet dat de rechter een dergelijk verzoek gezien de omstandigheden zal toewijzen. Dat kan dan betekenen dat Chantal gewoon in dienst blijft en er alsnog een verbetertraject zal volgen. Chantal geeft aan weinig te voelen voor een dergelijke procedure. Welschen geeft een goede vertrekregeling tot de mogelijkheden behoort, en waarin ook haar WW-rechten worden veiliggesteld. Dit geeft als voordeel dat ze dan ergens anders weer een nieuwe start kan maken.

Vertrekregeling

Welschen onderhandelt met de werkgever over een vertrekregeling en komt tot een akkoord. “We hebben kunnen regelen dat Chantal nog een aantal maanden bij haar werkgever kan doorwerken. Dat geeft haar tijd om na te denken over een nieuwe stap. Daarnaast heeft ze een budget gekregen voor scholing, coaching en/of outplacement en is een vergoeding overeengekomen ter compensatie van eventuele WW dan wel lager genoten salaris. Verder is afgesproken dat als Chantal vóór het eind van het dienstverband een andere baan vindt, zij het salaris over de resterende maanden als vergoeding ineens krijgt, bovenop de afgesproken vergoeding.”

Chantal is tevreden met de vertrekregeling. “Aanvankelijk was ik vooral boos en wilde ik het onderste uit de kan halen om mijn ‘gelijk’ te halen, maar al snel besefte ik dat ik daar op termijn niets aan had. Ik heb intussen een coach, werk aan mijn chaotische aanpak en heb bij een andere praktijk gesolliciteerd. Voor m’n gevoel kan ik weer verder met mijn leven – en dat is me heel wat waard.”

 

Deze casus is overgenomen van FBZ.

* de naam is fictief om de anonimiteit van de werknemer te waarborgen.

Als lid van Fysiovakbond FDV kun jezonder extra kosten gebruikmaken van de deskundige juridische ondersteuning van FBZ Rechtshulp.