Casus: Onterechte kritiek op je functioneren … wat kan je dan doen?

28 jul 2023

Mandy* krijgt te horen dat er aanmerkingen zijn op haar functioneren. Haar leidinggevende heeft al vaker feedback gegeven en vraagt haar een verbeterplan te maken. Mandy herkent zich niet in de feedback en wil daarom niet meewerken, waarna haar leidinggevende aangeeft dat dit arbeidsrechtelijke consequenties kan hebben. Mandy maakt zich zorgen en neemt contact op met FBZ Rechtshulp. Ze komt in contact met arbeidsjurist Annette Borgers.

Functioneren

Mandy vertelt Borgers dat haar leidinggevende aangaf dat een aantal collega’s hebben geklaagd over haar functioneren. Ze zou zich niet aan afspraken houden, communiceert niet duidelijk met collega’s en staat niet open voor feedback als ze daarop wordt aangesproken.

Mandy geeft aan zich niet te herkennen in de voorbeelden en vraagt zich af waarom ze deze feedback niet rechtstreeks van collega’s kreeg. Dit geeft Mandy het gevoel alsof er achter haar rug om wordt geroddeld. Ze vertelt dat haar cliënten altijd tevreden reageren en ze van collega’s nooit signalen heeft gekregen. Mandy is verbaasd dat ze nu zelf een plan moet maken om punten te verbeteren. Ze wil graag weten wat haar rechten zijn.

De juiste balans

Borgers geeft aan dat het belangrijk is de juiste balans te vinden tussen jezelf verweren tegen kritiek en je zelfkritisch en coöperatief opstellen. Mandy vraagt of het niet de taak van de leidinggevende is om feedback te geven over wat beter moet? Borgers: “Dat klopt deels. Als je wordt aangesproken op je functioneren, moet de werkgever inderdaad inzichtelijk maken om welke concrete aandachtspunten het gaat, bij voorkeur onderbouwd aan de hand van voorbeelden. We zien in de praktijk, maar ook in de rechtspraak, echter steeds vaker dat van professionals wordt verwacht dat zij ook zelf reflecteren op hun functioneren en daar verbetervoorstellen voor doen.”

 

Advies

Mandy besluit een verbeterplan te maken en vraagt Borgers of ze tips heeft. Borgers: “Ik adviseer je de werkomstandigheden in het verbeterplan op te nemen. Op die manier kun je aangeven waar wat jou betreft knelpunten liggen die bijvoorbeeld een goede samenwerking met collega’s in de weg staan, zoals een hoge werkdruk of organisatorische knelpunten in de onderlinge afstemming. Ook is het verstandig als je kritiek aangrijpt om aan te geven iets te willen doen aan je persoonlijke ontwikkeling, bijvoorbeeld dat je een bepaalde vaardigheidstraining (zoals een training effectief communiceren of een training feedback geven en ontvangen) wil volgen. Daar ligt ook een belangrijke rol van de werkgever: het faciliteren van de werknemer bij het (verder) ontwikkelen van bepaalde vaardigheden, bijvoorbeeld door coaching, training of scholing”. Borgers sluit af met het advies aan Mandy ook tussentijds rechtstreeks feedback te vragen bij haar collega’s.

Positief

Mandy bedankt Borgers voor dit advies en geeft aan dat ze zich rustiger voelt onder deze situatie. Ze gaat aan de slag met het in overleg vastgestelde verbeterplan. Na een tussentijdse evaluatie vindt na een halfjaar een eindevaluatie plaats, waarbij wordt bekeken of de afgesproken einddoelen zijn behaald. Uiteindelijk rondt Mandy de intensieve periode met een positief resultaat af. Per e-mail koppelt ze haar collega’s terug dat ze het lastig vond zich tegen de kritiek te verweren omdat het niet haar inhoudelijke werk betrof. Ze geeft aan dat het haar aan het denken heeft gezet en geholpen heeft na te gaan wat ze nodig heeft om goed te functioneren binnen het team. Uiteindelijk heeft dit voordelen opgeleverd: wederzijdse verwachtingen zijn uitgesproken en er zijn werkafspraken gemaakt, zodat iedereen weet waar hij aan toe is.

* Namen van cliënten in deze rubriek zijn fictief i.v.m. de privacy van de cliënt.

Deze casus is met toestemming overgenomen van FBZ Rechtshulp.

Als lid van Fysiovakbond FDV kun je rechtstreeks contact opnemen met je arbeidsrechtelijke vragen met de juristen van FBZ Rechtshulp via rechtshulp@fbz.nl.