Deelnemersvereniging voor Fysiotherapeuten: zeggenschap over je eigen pensioen!

22 apr 2022

Als deelnemer bij SPF heb je de mogelijkheid om lid te worden van de Deelnemersvereniging voor Fysiotherapeuten. Dit is de officiële opdrachtgever van SPF. Deze verhouding is in de wet vastgelegd. Het SPF is de pensioenuitvoerder. DPF is de opdrachtgever. Het lidmaatschap van DPF is gratis. De huidige pensioenregeling van het SPF is ook bepaald door leden van DPF. Als deelnemer van DPF kun je dus meepraten over onze eigen pensioenregeling. Als je van mening bent dat de regeling moet veranderen, meld je dan aan bij DPF.

DPF bepaalt de hoofdlijnen

De deelnemersvereniging bepaalt de inhoud van de pensioenregeling. Daarnaast bepalen ze wie het pensioen uitvoert, DPF heeft SPF aangewezen als de pensioenuitvoerder. DPF heeft een bestuur en een Verenigingsraad. Deze Verenigingsraad bestaat uit ZZP’ers, fysiotherapiewerkgevers (die zelf ook verplicht deelnemen aan de pensioenregeling) en werknemers in loondienst. Ook het bestuur van DPF bestaat uit fysiotherapeuten. Het is dus een pensioenfonds van, voor en door fysiotherapeuten.

Hoe zit het precies met dat draagvlak?

Iedere fysiotherapeut in de eerste lijn is verplicht om premie in te leggen bij het SPF.

Als je lid bent van DPF kun je meepraten en beslissen over jouw pensioenregeling. Als meer dan 60% van de deelnemers lid is van DPF, is er voldoende draagvlak. Het ministerie van sociale zaken (SOWAZE) controleert periodiek of er genoeg draagvlak is om deze verplichtstelling te behouden.

En wat nu als ik wil dat het pensioen er anders uitziet?

De pensioenregeling van SPF wordt bepaald door DPF. De sociale partners (Fysiovakbond-FDV en Werkgeversvereniging WVF) hebben hier wettelijk gezien geen zeggenschap over. Dat komt omdat het SPF een beroepspensioenfonds is. Bij SPF bouwen zelfstandigen (waaronder werkgevers) én werknemers in loondienst hun pensioen op.

Als je wilt dat er iets verandert aan de pensioenregeling, heb je als lid van DPF hier een stem in. Je kunt deze stem uitbrengen op de algemene ledenvergadering van DPF. Daarnaast kun je je kandidaat stellen voor de Verenigingsraad van DPF (als je lid bent van DPF).

Verder willen we als Fysiovakbond FDV afspraken maken over pensioen in de cao. Als lid van Fysiovakbond FDV heb je hier een stem in. Ons uiteindelijke doel is om toe te werken naar een pensioen voor fysiotherapeuten in de eerstelijn dat gelijkwaardig is aan het pensioen van fysiotherapeuten die in de tweedelijn werken.

Wil je ook zeggenschap over je eigen pensioen?

[Wordt dan lid van DPF] (Je moet wel even inloggen via DigiD)

Meer weten?

Bekijk de rolverdeling tussen SPF en DPF op Fysiopensioen.nl.