Wetswijziging: Wat heb jij vanaf 1 juli te zeggen over het zorginhoudelijk beleid van de praktijk waar je werkt?

6 jul 2023

Goede zorg betekent onder andere dat jij als zorgverlener inspraak moet hebben op het beleid van de praktijk waar jij werkt. Dat vindt Fysiovakbond FDV al langer, maar sinds een wetwijziging van de Wkkgz per 1 juli is je betrokkenheid bij het zorginhoudelijk beleid ook wettelijk vastgelegd. Wat betekent deze wet voor jou?

Goede zorg

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), een hele mond vol. Deze wet is bedoeld om de zorg te verbeteren. Met de recente wijziging van deze wet betekent het begrip ‘goede zorg’ nu ook dat zorgverleners invloed moeten kunnen hebben op het primaire proces van zorgverlening en zorginhoudelijk beleid van de organisatie. Het uitgangspunt is dat binnen zorginstellingen en praktijken niks over de vakinhoud en beroepsontwikkeling van de zorgverlener wordt besloten, zonder jou als zorgverlener daarbij te betrekken.

Werkoverleg of fysiotherapeutische adviesraad

Je werkgever is aan zet om fysiotherapeuten te betrekken bij besluiten die over de inhoud en organisatie van het werk gaan, bijvoorbeeld in het werkoverleg of in een aparte fysiotherapeutische adviesraad die bestaat uit enkele van de collega’s. Je kunt thema’s als werkdruk, werkplezier, innovatie of tekort aan collega’s (gaten in de roosters) agenderen op het werkoverleg of in deze adviesraad. Met de nieuwe wet heb je een steun in de rug om je mening te geven over wat het gevolg is voor de kwaliteit van zorg als jouw werkgever van een 30 minuten-rooster over wil gaan naar 20 minuten per behandeling.

Geen ondernemingsraad

Deze wetswijziging is iets anders dan de wet op de ondernemingsraden en heeft hier ook geen directe invloed op. Zorginhoudelijke thema’s zijn geen onderwerp van het gesprek binnen de OR. De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) verplicht een instelling van 10 tot 50 werknemers om een personeelsvertegenwoordiging te hebben. Bij meer dan 50 werknemers moet de werkgever een ondernemingsraad instellen. Een ondernemingsraad komt op voor werknemersbelangen. Dit kan een OR doen door mee te denken en advies uit te brengen over bedrijfseconomische en personeelsgerelateerde voornemens.

Vastleggen in de cao

Met de nieuwe wet in de hand kan jij je invloed claimen op het beleid van de praktijk waar je werkt. Om te zorgen dat de zeggenschap van fysiotherapeuten goed van de grond komt en de wet meer gaat leven voor werkgevers en werknemers wil Fysiovakbond FDV dit collectief bespreekbaar maken in de cao-gesprekken.

Lees ook:

Wetswijziging Wkkgz

Meer informatie over de ondernemingsraad