Wat gebeurt er met je inkomen als je langdurig ziek bent?

20 mei 2024

In de eerste twee jaren dat je ziek bent, betaalt je werkgever je loon (gedeeltelijk) door. Na twee jaar krijg je een uitkering via het UWV. Er zijn twee verschillende uitkeringen. Deze vallen onder de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). In dit artikel lees je wat er met je inkomen gebeurt als je langdurig ziek bent. Daarnaast leggen we uit hoe je jezelf kunt beschermen tegen een terugval in je inkomen bij langdurige ziekte.

Eerste twee ziektejaren: werkgever betaalt je loon door

In de eerste twee jaar dat je ziek bent, is je werkgever wettelijk verplicht om 70% van je loon door te betalen. Dit betekent dat je vanaf je eerste ziektedag al 30% minder inkomen kunt krijgen. In een cao of arbeidsovereenkomst kan een hoger percentage zijn afgesproken.

In de eerste twee jaar dat je ziek bent, is je werkgever wettelijk verplicht 70% van je loon door te betalen. In de Cao Eerstelijn Fysiotherapie hebben cao-partijen afgesproken dat je werkgever tijdens het eerste ziektejaar 100% van je loon doorbetaalt. Pas in het tweede ziektejaar is dit 70% en ontvang je dus 30% minder.

Langer dan twee jaar ziek?

Als je langer dan twee jaar (gedeeltelijk) ziek bent, kom je in aanmerking voor een uitkering. In de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) zijn twee verschillende uitkeringen geregeld. Dit zijn:

  • De WGA-uitkering: WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Je krijgt deze uitkering als je minder dan 65% van je oude loon kunt verdienen én je in de toekomst mogelijk weer meer kunt gaan werken.
  • De IVA-uitkering: IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Als je minder dan 20% van je oude inkomen kunt verdienen én je blijft waarschijnlijk arbeidsongeschikt, krijg je mogelijk een IVA-uitkering.

Bij beide uitkeringen krijg je minder inkomen dan het loon dat je verdiende voordat je ziek werd. Dit kan dus een verdere terugval in je inkomen betekenen.

  • Bij een IVA-uitkering krijg je 75% van het loon dat je verdiende voordat je ziek werd. Hierbij gaat het UWV ervan uit dat je minder dan 20% van je oude inkomen kunt verdienen.
  • Bij een WGA-uitkering gaat het UWV ervan uit dat je zelf nog tussen de 20-65% van je oude inkomen kunt verdienen. Je bent dus gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Voor het resterende deel krijg je een uitkering. Hoe hoog deze is, hangt ervan af hoeveel je nog verdient en of je nog inkomen hebt.

Deze video https://www.youtube.com/watch?v=0oesA7rFV68  legt uit waarom je inkomen daalt met een WIA-uitkering. Een uitgebreide toelichting op de WGA-uitkering en IVA-uitkering vind je op de website van het UWV.

Jezelf beschermen tegen een terugval in je inkomen

Als je jezelf wilt beschermen tegen inkomensterugval, kun je een (aanvullende) verzekering afsluiten. Bijvoorbeeld een WGA-gatverzekering of een WIA-hiaatverzekering. Hiervoor kun je terecht bij een financieel adviseur. Soms biedt een werkgever ook collectief zo’n verzekering aan.

Gevolgen voor pensioenopbouw

Als je blijvend arbeidsongeschikt bent, bouw je ook minder of geen pensioen meer op. Via SPF kun je hiervoor een aanvullende verzekering afsluiten. Meer informatie vind je op https://www.fysiopensioen.nl/starten-bij-spf/pvi-verzekering.

Zelf geld opzij zetten

Je kunt natuurlijk ook zelf sparen om je inkomen op een later moment aan te vullen. Handige tips over beleggen en sparen vind je op www.wijzeringeldzaken.nl.

Beschermd tegen terugval in inkomen

In de Cao Eerstelijn Fysiotherapie is afgesproken dat je werkgever een WGA-gat verzekering voor jou als werknemer afsluit. Deze verzekering vult je inkomen aan tot maximaal 70% van je salaris. Deze inkomensaanvulling geldt maximaal tot het maximale inkomen dat het UWV heeft vastgesteld. Vanaf 1 januari 2023 is het maximum maandloon vastgesteld op € 5.579,66 per maand. Deze bedragen worden elk jaar op 1 januari en op 1 juli aangepast. Voor de actuele bedragen kijk je op de website van het UWV.

In nauwe samenwerking met Fysiovakbond FDV onderhandelt Vakbond FBZ over arbeidsvoorwaarden met werkgeversvereniging WVF.