Vakantie inleveren bij minuren: mag dat wel?

20 okt 2023

Als fysio werk je niet elke week hetzelfde aantal uren. De ene week is nu eenmaal drukker in de praktijk dan de andere week. Als je een variabel salaris hebt, krijg je dan meer of minder salaris uitbetaald aan het einde van de maand. Met een vast salaris heb je dat niet. Maar je werkgever kan wel van je vragen om je uren bij te houden. In de praktijk blijkt dat sommige werkgevers aan hun werknemers vragen om bij te weinig uren vakantie op te nemen. Wat zegt de wet hierover?

Meer- en minuren bijhouden

Je werkgever kan van je vragen om je uren per maand, per kwartaal of per jaar bij te houden.

Als je meer werkt dan in je arbeidsovereenkomst staat, zijn dat meeruren. Werk je minder, dan heb je minuren. Het aantal uur dat je per week werkt reken je natuurlijk om naar een aantal uren per maand, per kwartaal of per jaar, net wat je met je werkgever hierover afspreekt.

Meeruren kun je opnemen als verlof. Dit heet tijd-voor-tijd. Je kunt meeruren ook laten uitbetalen.

Bij minuren ligt dit wat lastiger.

 

Minuren verrekenen met vakantie?

In de wet is geen duidelijke definitie vastgelegd van minuren. Meestal worden deze afspraken vastgelegd in een cao of arbeidsovereenkomst. Of er ook in jouw arbeidsovereenkomst afspraken over staan, kun je zelf nakijken.

Voor vakantie is wel duidelijk in de wet vastgelegd dat die bedoeld is voor jou als werknemer om uit te rusten. Het is dus niet de bedoeling dat de werkgever van je vraagt om jouw minuren te verrekenen met je vakantieverlof. Tenzij die minuren natuurlijk ontstaan doordat je vakantie hebt gehad of je een paar uur vrij moest nemen voor een privéafspraak.

Als er dus te weinig werk is en daardoor heb je minuren opgebouwd, dan is dit onderdeel van het ondernemersrisico. Jouw werkgever is ervoor verantwoordelijk dat er genoeg werk is voor jou. Je werkgever mag wel van je vragen om eventuele meeruren te verrekenen met je minuren. Daarom is het ook handig om je meer- en minuren over een wat langer tijdsbestek, bijvoorbeeld per kwartaal, te berekenen.

Loon inhouden bij minuren?

Je werkgever mag dus ook niet zomaar salaris inhouden om jouw minuren te verrekenen bij een vast salaris. Bij een variabel salaris met voorschot ligt dit weer wat ingewikkelder. In beide gevallen gaat het dan ook om de vraag hoe de minuren zijn ontstaan. Wil jij bijvoorbeeld extra vakantiedagen opnemen, maar zijn je vakantiedagen al op? Dan neem je onbetaald verlof en krijg je dus wel minder salaris.

Ben je bijvoorbeeld ziek geworden en heb je daardoor minuren? Dan gelden gewoon de regels rondom loondoorbetaling bij ziekte. Je werkgever mag dan deze gemiste uren dus niet verrekenen met je vakantie. 

Minuren inhalen en plusuren opbouwen

Je werkgever mag wel, binnen redelijke grenzen, van jou vragen of je minuren op een later moment inhaalt. Bijvoorbeeld door een extra dag in te vallen als een collega met vakantie is. Of door te vragen of je een aantal weken een paar uur extra werkt. Of door andere werkzaamheden in de praktijk op te pakken. Op die manier kun je zelf ook plusuren opbouwen, die je dan kan inzetten op het moment dat het rustiger is of als je een extra dag vrij wilt. Maak hier dus goede afspraken over met je werkgever. En zorg ervoor dat je je gewerkte uren goed bijhoudt!

Vragen over meer- of minuren in jouw situatie?

Heb jij vragen over meer- en minuren in jouw persoonlijke arbeidssituatie? Als lid van Fysiovakbond FDV kun je gratis juridisch advies vragen bij de juristen van FBZ Rechtshulp via rechtshulp@fbz.nl