Oproepkracht? Dit zijn je rechten!

1 sep 2023

Een oproepovereenkomst is niet alleen een nul-urencontract. Ook als je een minimaal en maximaal aantal uren afspreekt, heb je volgens de wet een oproepovereenkomst. Hiervoor gelden net iets andere regels, die voor jou als werknemer handig zijn om te weten. De belangrijkste punten regels rondom je oproepovereenkomst lees je in dit artikel.

Wat is een oproepovereenkomst?

Je hebt een oproepovereenkomst als je geen vast aantal uren met je werkgever hebt afgesproken. Dit kunnen nul uren zijn (nulurencontract), of een bandbreedte van een aantal uren. Bijvoorbeeld 24-34 uur (min-maxcontract) per week.

Als je een jaarurennorm hebt afgesproken, waarbij je elke maand een vast salaris krijgt, maar een verschillend aantal uur per week werkt, heb je geen oproepovereenkomst. Je kunt ook een aantal uren per maand of per kwartaal afspreken.

Hier moet je op letten bij een oproepovereenkomst

1. Vaste arbeidsomvang na een jaar

Na 1 jaar heb je als oproepkracht (min-max of nulurencontract) recht op het aantal uren dat je daadwerkelijk het afgelopen jaar hebt gewerkt. Dit is vastgelegd in de Wet arbeidsmarkt in Balans. Je werkgever moet je na een jaar verplicht een aanbod doen voor het aantal uren dat je het afgelopen jaar hebt gewerkt. Je mag dit aanbod als werknemer weigeren.

2. Vast arbeidspatroon? Dan al na drie maanden recht op vaste uren!

Als je langer dan drie maanden steeds hetzelfde aantal uren werkt, kun je mogelijk al eerder aanspraak maken op een arbeidsovereenkomst met een vast aantal uren. Dit kan alleen als het om structureel werk gaat. Als je werkgever kan bewijzen dat het gaat om tijdelijk meerwerk, bijvoorbeeld als je iemand vervangt die ziek is, gaat dit niet op.

3. Oproepen voor werk minimaal vier dagen van tevoren én op afgesproken tijden!

Je werkgever moet je minimaal vier dagen van tevoren oproepen. Anders mag je de oproep om te komen werken weigeren. Bovendien leg je in je oproepovereenkomst vast op welke dagen je beschikbaar bent voor een oproep van de werkgever. Buiten deze tijden mag je een oproep weigeren. Als je werkgever binnen vier dagen voor de aangegeven werkdag meldt dat je niet hoeft te komen werken, behoud je je recht op loon.

4. Opzegtermijn nulurencontract is vier dagen!

De opzegtermijn van een nulurencontract is hetzelfde als de oproeptermijn, namelijk vier dagen. Maar let op: je kunt de oproepovereenkomst alleen opzeggen als er een tussentijds opzegbeding is opgenomen in je contract! Voor de werkgever geldt de opzegtermijn voor werkgevers. Deze opzegtermijn is, als je korter dan vijf jaar in dienst bent, 1 maand.

5. Wel loon als je ziek wordt in de oproepperiode

Als je onverwacht ziek wordt, heb je recht op salaris als je al bent opgeroepen. Dit recht geldt alleen binnen de oproeptermijn. Het kan zijn dat er in je oproepcontract wachtdagen zijn opgenomen. Over deze dagen krijg je dan weer geen salaris.

Voorbeeld:

Je meldt je ziek op maandag. Je zou deze week maandag, dinsdag, woensdag en donderdag werken. In je oproepovereenkomst staan twee wachtdagen. Je hebt dan voor de woensdag en de donderdag recht op minimaal 70% loondoorbetaling. Deze loondoorbetaling kan hoger zijn als er andere afspraken in je arbeidsovereenkomst staan of in de cao.

Soms heb je in andere gevallen ook recht op loondoorbetaling. Meer informatie hierover vind je op deze pagina van de Rijksoverheid.

6. Minimaal drie uur recht op loon

Je werkgever moet je voor minimaal drie uur loon betalen als je wordt opgeroepen. Ook als je dus maar voor een uur wordt opgeroepen, heb je recht op drie uur loon.

Meer weten of vragen?

Wil je meer weten over je rechten bij een oproepovereenkomst? Kijk dan op deze pagina van de Rijksoverheid.

Heb je vragen over je oproepovereenkomst of kom je er samen met je werkgever niet uit? Als lid van Fysiovakbond FDV kun je gebruik maken van de juridische expertise van FBZ Rechtshulp.