Dit betekent de nieuwe pensioenwet voor jou!

26 jun 2023

De invoering van de nieuwe pensioenwet is door SPF uitgesteld, van 1 januari 2024 naar 1 juli 2024. De overgang heeft nogal wat voeten in de aarde en daar is tijd voor nodig. In dit artikel zetten we voor je op een rij wat het nieuwe pensioenstelsel voor jou gaat betekenen!

Wat blijft er hetzelfde voor jou in het nieuwe pensioenstelsel?

SPF blijft de uitvoerder van het pensioen voor fysiotherapeuten. Pensioenopbouw bij SPF blijft verplicht voor fysiotherapeuten in de eerstelijn, tenzij je onder de vrijstelling valt. 

Het ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen blijven beide bestaan. Ook blijven er mogelijkheden om extra pensioen te sparen. In onderstaande video geeft SPF een samenvatting van wat er hetzelfde blijft aan je pensioen.

 

Wat gaat er veranderen?

In het huidige pensioenstelsel kun je op basis van je inkomen en inleg aanspraak maken op een bepaald pensioen. Je hebt dus veel zekerheid over de hoogte van je pensioen. In het nieuwe pensioenstelsel staat je premie-inleg centraal. Hoe meer premie je inlegt, hoe meer pensioen je opbouwt. De beleggingen zullen gebeuren in zogeheten life-cycles. Hierbij kun je zelf ook nog kiezen uit verschillende beleggingsprofielen. Deze worden door het pensioenfonds vastgesteld. Met het beleggingsprofiel bepaal je hoeveel risico je wilt lopen met deze beleggingen. De hoogte van je pensioen wordt dus meer onzeker. Bij veel economische groei en goede beleggingsresultaten zal je pensioen stijgen. Bij slechte beleggingsresultaten kan je pensioen ook dalen. Tegelijkertijd krijg je, doordat je straks een beleggingsprofiel kunt kiezen, meer zeggenschap over hoe jij wilt dat je pensioen wordt belegd.

Wat is Life Cycle Beleggen?

Met het beleggen wordt rekening gehouden met je leeftijd.
Naarmate u ouder wordt, bouwt het pensioenfonds het beleggingsrisico stapje voor stapje af. Dat geeft dus meer zekerheid.

Ligt je pensioendatum nog ver weg?

Dan neemt het pensioenfonds meer risico met jouw pensioen. Als het tegenzit op de beurs, is er namelijk genoeg tijd om het verschil weer goed te maken. Grotere risico’s betekenen ook mogelijk een hoger pensioen (als het meezit), of dus juist een lager pensioen (als het tegenzit).

De regels rondom de dekkingsgraad en de rekenrente verdwijnen. In plaats daarvan beweegt je pensioen straks mee met de economie.

Je kunt zelf kiezen hoeveel risico je wilt lopen bij het beleggen van jouw pensioen. Dit individuele keuzeprofiel geeft je de mogelijkheid om meer of minder risico te lopen. Meer risico betekent meer kans op een hoger pensioen, maar ook meer kans op een lager pensioen. Minder risico betekent dat je meer zekerheid hebt over de hoogte van je pensioen aan het einde van de rit, maar ook dat je mogelijk een minder hoog pensioen hebt dan wanneer je veel risico neemt.

Ook het nabestaandenpensioen veranderd. Nu bouw je hier zelf een potje voor op die je vult naarmate je langer pensioen opbouwt. Straks wordt dit een verzekering waar een vaste uitkering tegenover staat, onafhankelijk van het aantal jaar dat je al pensioen opbouwt. Natuurlijk blijft die wel afhankelijk van je inkomen en het aantal uren dat je werkt.

Als je met pensioen gaat, kun je kiezen tussen:

  • Een vaste uitkering: je pensioen blijft hetzelfde en zal niet stijgen of dalen. Het bedrag blijft dus gelijk. Er is geen inflatiecorrectie. SPF zal dit niet zelf uitvoeren, maar je krijgt dan de mogelijkheid om bij een verzekeraar een vaste uitkering te kopen.
  • Een variabele uitkering: je pensioen stijgt en daalt mee met de economie en de beleggingsresultaten.

In onderstaande video zie je wat er bij SPF voor jou gaat veranderen.

Bestaande pensioenen omzetten

De pensioenen van fysiotherapeuten zullen worden omgezet naar het nieuwe pensioenstelsel en de nieuwe pensioenregels. SPF en DPF willen de overstap laten plaatsvinden op 1 juli 2024.

Bij het omzetten van de nieuwe pensioenen (‘invaren’) schrijft SPF het volgende op hun website:

“Bij het invaren streven we naar een eerlijke verdeling, waarbij we ervoor willen zorgen dat gepensioneerde deelnemers geen achteruitgang ervaren in hun huidige uitkering.”

Fysiovakbond FDV zet zich in voor jouw pensioen!

In de Cao Eerstelijn Fysiotherapie die nu voorligt hebben we ook afspraken gemaakt over jouw pensioen. De premie wordt voor 25% gedragen door de werkgever. Onze ambitie is om dit uit te breiden tot een gelijke verdeling van 50% voor de werkgever en 50% voor de werknemer.

Daarnaast is het pensioen dat je nu opbouwt een basispensioen. Je moet naast je pensioenopbouw bij SPF nog extra geld opzij zetten. Dit is fijn als je je verdiept in je pensioen en je zelf je financiële zaken goed op orde hebt. Alleen is het vaak al te laat als je gaat nadenken over je pensioen!

Daarom wil Fysiovakbond FDV dat de pensioenregeling verbetert. Hier zullen wij ons dan ook voor blijven inzetten!

Tip: de Deelnemersvereniging voor het Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten (DPF) heeft samen met de Stichting Pensioenfonds voor fysiotherapeuten (SPF) een webinar over het nieuwe pensioenstelsel gemaakt. Je kunt deze terugkijken.

Ook heeft SPF een infographic gemaakt met uitleg over wat er verandert voor fysiotherapeuten in de nieuwe pensioenregeling.