Met stakeholders om tafel voor betere arbeidsvoorwaarden

21 mrt 2024

Samen staan we sterk. Werkgeversvereniging WVF, beroepsvereniging KNGF, Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF)en Fysiovakbond FDV komen daarom binnenkort bij elkaar om plannen te maken. Zodat we samen verder werken aan goede arbeidsvoorwaarden voor fysiotherapeuten in de eerstelijn. Want die moeten beter, daar zijn alle partijen het over eens.

Tijdens het eerste overleg op 4 april tussen de vier partijen komen onder meer .de activiteiten aan de orde die ieder al onderneemt op dit gebied. Vervolgens willen we nagaan wat we individueel nog meer zouden kunnen doen en ook hoe we elkaars activiteiten kunnen versterken.

Wat ging hieraan vooraf?

In januari sprak Fysiovakbond FDV met het ministerie van VWS over de uitstroom van fysiocollega’s. VWS herkent de zorg. Maar Het is echter zaak dat alle partijen in de fysiotherapie samenwerken om dit probleem aan te pakken.

Wat verdient een fysio nu eigenlijk?

Om het belang van betere arbeidsvoorwaarden te kunnen onderstrepen is het belangrijk de problemen van het werken als fysio in de eerstelijn concreet te duiden. Daarom houdt Fysiovakbond FDV een uitgebreid salarisonderzoek onder alle fysio’s in de eerstelijn. Op basis hiervan brengen we in kaart wat de range is van het salaris van een fysiotherapeut en wade belangrijkste onderlinge verschillen zijn. Hierbij kijken we o.a. naar provincie, werkervaring en specialisatie.

Je kan het salarisonderzoek tot 30 april invullen.  

Kennisgemaakt met nieuwe onderhandelingsdelegatie

Werkgeversvereniging WVF heeft onlangs een nieuwe onderhandelingscommissie en een nieuwe klankbordgroep samengesteld. De beide voorzitters van de onderhandelingscommissies (Marije Bosboom vanuit FDV en Harry Geurkink vanuit WVF) hebben al met elkaar kennisgemaakt.

Verder is Arjen van Zon aangetreden als de nieuwe voorzitter van WVF. Fysiovakbond FDV is blij met deze nieuwe gezichten om het cao-overleg nieuw leven in te blazen. We zien graag een uitnodiging tegemoet om weer om tafel te gaan.