Maak kennis met de arbeidsjuristen van FBZ Rechtshulp

7 jun 2023

Vanaf 1 juni kan je als lid bent (of wordt) van FDV rechtstreeks terecht bij de arbeidsjuristen van FBZ als je een arbeidsrechtelijke vraag hebt of tegen een werk-gerelateerde kwestie aanloopt. Afgelopen jaren stonden Marlies Welschen en Annette Borgers veel eerstelijnfysio’s met raad en daad bij gezien hun uitzonderlijke arbeidsvoorwaarden. De nieuwe cao die wel aansluit op de veranderde wet- en regelgeving is nog niet ingegaan, maar zou wel soelaas brengen.

Even voorstellen
Als je met FBZ Rechtshulp contact opneemt krijg je hulp van arbeidsjurist Annette Borgers of Marlies Welschen. Beide hebben een uitgebreide juridische achtergrond.

Marlies Welschen is ruim 20 jaar werkzaam als advocaat en jurist op het gebied van arbeidsrecht. Eerst bij een groot gerenommeerd advocatenkantoor, daarna bij een middelgroot kantoor gericht op het midden- en kleinbedrijf en vervolgens bij een rechtsbijstandsverzekeraar. Bij alle drie werkte Welschen veel voor zowel werkgevers als werknemers, ook in de zorg.

Annette Borgers is ruim 30 jaar werkzaam als arbeidsrechtjurist. Ze startte als arbeidsrechtadvocaat bij twee befaamde arbeidsrechtkantoren, en werkte later als arbeidsrechtjurist bij een grote rechtsbijstandsverzekeraar en op een grote HR-afdeling bij een groot internationaal bedrijf. Ook was Borgers griffier bij de rechtbank Midden-Nederland.

Hoe ziet jullie aanpak eruit?
Welschen en Borgers leggen uit: “Onze ervaring is dat als er iets speelt een pragmatische aanpak het beste werkt om tot een oplossing te komen. Het gaat in de praktijk eigenlijk nooit volgens het “boekje”. Elke zaak is weer anders en dat maakt het juist zo leuk. Eerst moeten we verhelderen wat er precies aan de hand is. Wat is daaraan voorafgegaan? Wat zijn de belangen van de werknemer en werkgever in een bepaalde situatie? Wat zegt de wet- en regelgeving? En zo nodig zoeken we verder uit. Er is bijvoorbeeld jurisprudentie voor een specifieke vraag? Als dat duidelijk is, kunnen we vervolgens proberen het beste resultaat voor jou te bereiken. We adviseren je wat te doen, kunnen optreden als ghostwriter als je dat wilt, of mee met een gesprek bij je werkgever. Als het echt niet lukt om eruit te komen is er altijd nog de weg naar de kantonrechter, al gebeurt dat in de praktijk niet vaak.”

Jullie hebben inmiddels grote expertise over de arbeidsvoorwaarden van fysio’s opgebouwd.
Wat valt het meeste op?
“Eerstelijnsfysio’s is de beroepsgroep die het meeste bij ons aan de bel trekt voor juridische hulp”, vertelt Borgers. “Vooral het all-in loon met een variabele beloning blijft voor problemen zorgen omdat de transparantie vaak ver te zoeken is. Wat valt er allemaal precies in het percentage van de omzet waar je recht op hebt? Wat meespeelt is dat werknemers in de eerstelijn ten onrechte nogal eens beschouwd worden als (mede)ondernemer/zzp’er, terwijl dat niet zo is. Fysio’s hebben grote liefde voor het vak en de zakelijke kant wordt dan wel eens over het hoofd gezien, zowel door de praktijkhouder als de werknemer. Dat is op zich niet zo vreemd want je bent collega’s die samen goede zorg willen bieden. Echter, het maakt wel verschil of je ondernemer bent of werknemer in dienstverband. Onduidelijke afspraken zorgen nogal eens voor onaangename verrassingen of een geschil. Dan het is goed te weten dat je nu rechtstreeks bij ons terechtkan voor ondersteuning en advies.”

Welke andere kwesties spelen ook vaak bij eerstelijnsfysio’s?
“Ook loon bij ziekte roept geregeld vragen op”, vervolgt Welschen. “Vaak is bijvoorbeeld afgesproken dat het gaat om het gemiddelde loon over de laatste zes maanden wat dan 100% wordt doorbetaald. Maar is dat redelijk als je net in die periode een lange vakantie hebt gehad waardoor je die maand geen omzet hebt gedraaid?” Welschen: “Een ander voorbeeld is de opzegtermijn die je in acht moet nemen nogal eens reden om aan te kloppen. Vaak staat in de arbeidsovereenkomst dat deze voor beide partijen twee maanden is. Maar dat mag niet. De hoofdregel is dat de opzegtermijn voor de werknemer één maand is en dat de opzegtermijn voor de werkgever afhangt van de duur van de diensttijd. Als er toch in de arbeidsovereenkomst staat vermeld dat de opzegtermijn voor de werknemer twee maanden is, dan is het op grond van de wet zo dat dan de opzegtermijn voor de werkgever het dubbele van de opzegtermijn voor de werknemer moet zijn, vier maanden dus.”
“Ook komt het nogal eens voor dat fysio’s vragen of ze op basis van de arbeidsovereenkomst het juiste salaris krijgen. Hoewel wij geen experts zijn om het salaris te berekenen, kunnen we op grond van jouw gegevens wel nagaan waar je ongeveer recht op zou moeten hebben.”

Wat gaat een nieuwe cao vooral brengen wat jullie betreft?
“Het allerbelangrijkste is dat er rust komt voor zowel werkgever als werknemer. Als je randvoorwaarden goed zijn geregeld en je weet waar je aan toe bent neemt het zorg weg. Dan kun je je als zorgprofessional volledig richten op wat je het liefste doet: goede zorg verlenen aan je patiënten”, aldus Borgers en Welschen.

Hoe neem ik contact op?
Je neemt contact op met rechtshulp@fbz.nl als je een arbeidsrechtelijke vraag of kwestie hebt. Dit is exclusief voor leden van partners van FBZ zoals Fysiovakbond FDV. Het secretariaat checkt bij de ledenadministratie of je lid bent van Fysiovakbond FDV. Daarna nemen we je vraag in behandeling. Heb je begeleidende documenten om de casus te beoordelen, stuur die dan gelijk mee. In de regel ontvang je binnen vijf werkdagen een reactie of advies.

Over FBZ Rechtshulp
Als lid in dienstverband kan je voor al je vragen op arbeidsrechtelijk vlak rechtstreeks bij FBZ terecht. Van een check van je arbeidscontract, advies bij een moeizaam re-integratietraject tot bijstand in een ontslagzaak. Bekijk de leaflet van Fysiovakbond FDV. Je hebt per kalenderjaar recht op 10 uur gratis ondersteuning vanuit je lidmaatschap. Dit blijkt in 99% van de gevallen ruimschoots voldoende, maar mocht meer hulp nodig zijn, dan kan dat op basis van aanvullende afspraken. Bij FBZ staan jouw belangen als werknemer centraal, er is geen winstoogmerk. Zorgprofessionals waardeerden hulp en advies in 2022 gemiddeld met een 8.6.

Meer weten?
Op de website van FBZ vind je verhalen uit de rechtshulppraktijk.