Hoe zit het precies met de opzegtermijn in je arbeidsovereenkomst?

6 sep 2023

Regelmatig komen bij onze rechtshulpcollega’s vragen binnen over de opzegtermijn in een contract. De regels hierover zijn lang niet bij alle werkgevers en werknemers bekend. En wat in je arbeidsovereenkomst staat, klopt niet altijd volgens de wet. Hoe zit het nu precies met zo’n opzegtermijn? En wat als je werkgever zich er niet aan houdt?

Opzegtermijn volgens de wet

In de wet zijn afspraken vastgelegd over de opzegtermijn. Hier moeten jij en je werkgever je aan houden.

Opzegtermijn van een vast contract

Volgens de wet is de standaard opzegtermijn voor een werknemer met een vaste arbeidsovereenkomst 1 maand.

Voor een werkgever is de wettelijke opzegtermijn van een vaste arbeidsovereenkomst afhankelijk van hoe lang je als werknemer in dienst bent:

  • minder dan 5 jaar in dienst: 1 maand opzegtermijn;
  • 5 tot 10 jaar in dienst: 2 maanden opzegtermijn;
  • 10 tot 15 jaar in dienst: 3 maanden opzegtermijn;
  • 15 jaar of langer in dienst: 4 maanden opzegtermijn.

Opzegtermijn van een tijdelijk contract

Een tijdelijk contract eindigt automatisch op de datum waarop het contract afloopt. Als jij of je werkgever dit contract eerder wilt beëindigen, kan dat alleen als er een tussentijds opzegbeding is opgenomen. Hierin staat dan ook de opzegtermijn.

Beëindiging van arbeidsovereenkomst door de werkgever

Het opzeggen van een arbeidsovereenkomst door de werkgever kan niet zomaar, want dit is hetzelfde als een ontslag. Daar moet een werkgever goede redenen voor hebben. Dit geldt voor een tijdelijk én voor een vast contract. Hiervoor moet een werkgever toestemming vragen bij het UWV of bij de kantonrechter. 

Mag ik een andere opzegtermijn afspreken?

Je mag met je werkgever een langere opzegtermijn afspreken dan 1 maand. De opzegtermijn van de werkgever moet dan twee keer zo lang zijn als die van jou als werknemer. Stel dat jij een opzegtermijn hebt van drie maanden, dan heeft jouw werkgever een opzegtermijn van zes maanden.

Deze afspraken zijn alleen geldig als ze ook zijn opgenomen in jouw arbeidsovereenkomst.

Een kortere opzegtermijn kun je alleen afspreken als dat volgens de cao-afspraak is toegestaan. Er is nog geen Cao Eerstelijn Fysiotherapie. In de concepttekst van de cao staan de wettelijke opzegtermijnen zoals die hierboven staan beschreven.

 

Wat als er iets anders staat in mijn arbeidsovereenkomst?

Dan klopt je arbeidsovereenkomst niet met de afspraken die in de wet zijn vastgelegd. Het is verstandig om je werkgever hier nu alvast op te wijzen. Anders krijg je mogelijk later, bijvoorbeeld als je je arbeidsovereenkomst wilt beëindigen, misschien gedoe. Waarschijnlijk wist je werkgever, net als jij, niet wat er in de wet stond over opzegtermijnen.

 

Vragen over je arbeidsovereenkomst?

Als lid van Fysiovakbond FDV kun je rechtstreeks terecht voor al je arbeidsrechtelijke vragen bij FBZ Rechtshulp via rechtshulp@fbz.nl.