Fysiovakbond FDV, WVF en KNGF vragen aandacht voor arbeidsmarktproblemen fysiotherapie

26 sep 2023

Woensdag 27 september debatteert de Tweede Kamer met minister Helder (VWS) over het arbeidsmarktbeleid in de zorg. Fysiovakbond FDV, de Werkgeversvereniging Fysiotherapie (WVF) en KNGF hebben in een gezamenlijke brief aan de Kamer aandacht gevraagd voor de problemen rondom de arbeidsvoorwaarden en de arbeidsmarkt in de eerstelijnsfysiotherapie.

Investeren in fysiotherapie noodzakelijk

Investeren in de fysiotherapie is noodzakelijk. Al jaren blijft het tarief achter bij de inflatie. Bij de huidige tarieven zal het tekort aan fysiotherapeuten alleen maar groter worden. Steeds vaker krijgt Fysiovakbond FDV berichten van bezorgde collega’s die het vak verlaten of die zien dat hun collega’s zich laten omscholen. En dat terwijl de overheid juist vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA) verwacht dat er méér zorg geleverd gaat worden binnen de fysiotherapie in de komende jaren. Dat moet hand in hand gaan met méér investeringen in de eerstelijnsfysiotherapie, niet minder!

Geen cao

Fysiovakbond FDV, KNGF en WVF wijzen erop dat het nog steeds ontbreekt aan een Cao Eerstelijn Fysiotherapie. Er ligt een onderhandelingsresultaat voor deze cao, maar die krijgt onvoldoende steun van werkgevers. En dat terwijl het volgens de sociale partners om minimale afspraken gaat en de werknemers eigenlijk een te lage salariëring wordt geboden. Fysiowerknemers staan achter deze concept-cao, omdat ze hiermee eindelijk weer een toekomst zien voor hun vak.

Onvoldoende toekomstperspectief voor fysiotherapeuten

Het ontbreken van een Cao Eerstelijnsfysiotherapie zorgt voor veel onrust in het vakgebied. Het gat tussen de arbeidsvoorwaarden van fysio’s in de eerstelijn en andere beroepen met een gelijkwaardig opleidingsniveau wordt steeds groter. Jonge, maar ook ervaren collega’s verlaten het vak omdat ze geen toekomst meer zien in hun vakgebied. Degenen die blijven, doen dat uit liefde voor het vak én omdat ze graag hun cliënten helpen. Alleen daarmee kun je de vaste lasten niet betalen!

In veel fysiotherapiepraktijken is onvoldoende geld om de praktijk te innoveren. Ook is de werkdruk hoog en vooral gericht op productie, waardoor er weinig tijd is om waardevolle nieuwe initiatieven te ontwikkelen. De fysiotherapie in Nederland is van hoge kwaliteit. Om dat zo te houden, moet er ruimte zijn voor innovatie. KNGF, WVF en Fysiovakbond FDV doen een beroep op de Kamerleden om de minister in het debat kritisch te bevragen over deze problemen en aan oplossingen te werken.