FBZ-onderhandelaar Jan Willem le Febre: “Voor een steviger eerstelijn zijn betere arbeidsvoorwaarden bittere noodzaak”

19 sep 2023

Fysiovakbond FDV is sinds 2023 aangesloten bij FBZ, vakbond voor zorgprofessionals. Bij de cao-onderhandelingen heeft FDV zich de afgelopen jaren professioneel laten bijstaan door een cao-onderhandelaar. Ook levert FBZ communicatie-ondersteuning. FBZ heeft grote juridische expertise over de arbeidsvoorwaarden van fysiotherapeuten. Met de aansluiting van FDV bij FBZ is een belangrijke stap gezet om de positie van fysiowerknemers te versterken.

In het voorjaar werd duidelijk dat de huidige tarieven struikelblok zijn om het principeakkoord voor de Cao Eerstelijn Fysiotherapie om te zetten in een daadwerkelijke cao. Terwijl cao-partijen elkaar geregeld spreken en achter de schermen niet stilzitten willen fysio’s graag weten wat nu de status is van de cao. Daarom ditmaal een gesprek met FBZ-onderhandelaar Jan Willem le Febre.

Even kennismaken

Jan Willem woont met zijn gezin in Vaassen. In zijn vrije tijd sport hij graag. “Ooit ben ik gestart met een opleiding op het gebied van hulpverlening, maar maakte later een bewuste overstap naar belangenbehartiging omdat daar meer mijn hart ligt. Dat begon met individuele juridische belangenbehartiging, onder meer bij een rechtsbijstandsverzekeraar en bij de FNV. Nadat ik in 2014 bij FBZ aan de slag ging, is mijn werk verbreed naar collectieve belangenbehartiging. Ik vind dat een boeiend vakgebied waarbij de maatschappelijke relevantie het natuurlijk extra leuk maakt. Als FBZ zitten we aan tafel bij alle grote zorgcao’s voor 46.000 zorgprofessionals, ook voor fysiotherapeuten in de tweedelijn. Dat we als cao-partij ook bij de cao voor de eerstelijn betrokken zijn, ligt mooi in dat verlengde. Naast mijn werkzaamheden voor FDV ben ik onderhandelaar bij de Cao GGZ en de Cao VVT, en zit ik aan tafel met werkgevers van instellingen om bijvoorbeeld een sociaal plan af te sluiten.”

Wat is de rol van FBZ in het cao-proces?

“We zijn bij de start van de onderhandelingen voor een nieuwe cao aanvankelijk als adviseur voor FDV betrokken. Nu FDV zich formeel bij FBZ heeft aangesloten, betekent dat we sindsdien samen de onderhandelingsdelegatie vormen. Er is dus sprake van een volledige samenwerking. Een hele mooie combinatie van gedegen inhoudelijke kennis bij de onderhandelaars van FDV en de ervaring van FBZ met arbeidsvoorwaardenontwikkeling en het voeren van cao-onderhandelingen. De huidige wirwar aan arbeidsvoorwaarden van veel fysio’s leiden tot een hausse aan vragen bij onze arbeidsjuristen. Hun mailbox staat geen dag stil. Zij hebben dan ook grote expertise opgebouwd om fysio’s met raad en daad bij te staan.“

Hoe belangrijk is het in jouw ogen dat de cao er komt?

“De betere arbeidsvoorwaarden in de tweedelijn maakt het voor eerstelijnsfyio’s wel heel aanlokkelijk over te stappen. We zien dan ook een leegloop uit de eerstelijn. Daar komt de vergrijzing van de beroepsgroep bovenop. Terwijl de overheid met het IZA-akkoord wil dat de eerstelijn een grotere rol krijgt en daarvan het belang onderstreept, zorgen de huidige tarieven voor een tegengestelde beweging. Een situatie die dringend moet veranderen. Het is de hoogste tijd dat beleidsmakers inzien dat kostendekkende tarieven juist nu keihard nodig zijn voor een goed functionerende fysiotherapiesector: financieel gezond met gezonde arbeidsvoorwaarden. Dit zal over de hele linie leiden tot betere en minder dure zorg.”

Wie zijn er nu aan zet om veranderingen in gang te zetten?

De tarieven die nu fors onder de maat zijn vormen het struikelblok om de arbeidsvoorwaarden van fysio’s collectief te verbeteren. Werkgevers, werknemers, beroepsverenigingen, alle stakeholders in de fysiotherapie zijn achter de schermen keihard bezig om stappen te ondernemen en gesprekken met partijen te voeren. Zo zijn er gesprekken met zorgverzekeraars, VWS en de Autoriteit Consument & Markt met het oog om uit de wurggreep te komen waar de fysiotherapie inzit. De resultaten van die gesprekken zijn cruciaal.”

Wat is de waarde van het begin dit jaar gesloten principeakkoord?

“Het akkoord is niet omgezet in een cao die is ingegaan. Het signaal van de werkgevers kunnen we echter niet negeren. Voor een cao heb je twee partijen nodig. Een grote meerderheid van de werkgevers zou volgens een peiling van WVF tegen dit akkoord stemmen. Dan zou je nog steeds geen cao hebben. Dat betekent niet dat al het werk voor niets is geweest. Met werkgeversvereniging WVF zijn we het eens geworden over een mooi pakket arbeidsvoorwaarden. Het belangrijkste voorwerk is dus gedaan. Maar de rest is voorlopig toekomstmuziek.”

Wanneer is weer een gesprek met WVF?

“In oktober hebben we weer een overleg om met elkaar te kijken hoe het ervoor staat en welke nieuwe stappen gezet moeten worden. Al is het soms pionieren met WVF, we trekken samen op. De belangen van zowel werkgevers als werknemers zijn immers gelijk: samen goede randvoorwaarden bieden zodat fysio’s zich volledig kunnen richten op het leveren van de beste patiëntenzorg, zonder dat zij zich over van alles en nog wat zorgen maken.”

Het is bitter dat in veel andere zorgsectoren wel wat is geregeld om werknemers tegemoet te komen aan de inflatie en voor deze groep niets. Is het denkbaar dat er nog iets geregeld kan worden? “Omdat er geen cao is valt dit helaas niet collectief te regelen. We kunnen geen collectieve afspraken maken waaraan iedereen gehouden is. Het hoeft een individuele werkgever die daartoe de mogelijkheden heeft er echter niet van te weerhouden zijn werknemers iets extra te bieden. Wellicht helpt het werknemers binnenboord te houden.”

Waarom is het juist nu belangrijk dat meer leden zich bij FDV aansluiten, nu de cao op een parkeerplek staat?

“Het antwoord is heel simpel, hoe meer leden, hoe groter de vuist die we kunnen maken om serieus genomen te worden. Zie het lidmaatschap als een investering in de toekomst van jezelf en al je fysiocollega’s. Kosten gaan altijd voor de baten uit. Het bedrag van 95 euro is heel bescheiden als je kijkt wat er allemaal tegenover staat. Je betaalt een paar tientjes minder als je je werkgever vraagt de contributie met je salaris te verrekenen. In je lidmaatschap zit bovendien 10 uur gratis juridische ondersteuning inbegrepen van de beste arbeidsjuristen op het gebied van de fysiotherapie. Je hebt je investering waarschijnlijk zo terugverdiend.”