Dit moet je weten over ouderschapsverlof!

12 sep 2023

Vanaf augustus 2022 zijn er nieuwe regels ingegaan rondom ouderschapsverlof. Ouders krijgen de eerste 9 weken die ze opnemen een gedeelte van hun salaris doorbetaald. Hieronder lees je de belangrijkste regels rondom ouderschapsverlof.

Als ouder kun je in de eerste 8 levensjaren van je kind 26 weken ouderschapsverlof opnemen. Je werkgever is verplicht dit toe te staan. Bij zwaarwegende belangen kan je werkgever je vragen om je ouderschapsverlof anders in te roosteren.

Omdat op dit moment slechts een derde van de ouders ouderschapsverlof opneemt, wil het kabinet het voor meer ouders mogelijk maken ouderschapsverlof op te nemen door hun loon gedeeltelijk door te betalen. Binnen een cao of bedrijf kunnen soms aanvullende afspraken zijn gemaakt over een vergoeding tijdens ouderschapsverlof.

Meer informatie over hoe je ouderschapsverlof aanvraagt vind je op Rijksoverheid.nl.

De belangrijkste regels rondom ouderschapsverlof op een rij:

  • Als ouder kun je in de eerste 8 levensjaren van je kind 26 weken ouderschapsverlof opnemen.
  • Op grond van de Wet betaald ouderschapsverlof mag je in het eerste levensjaar van je kind (dus tot de eerste verjaardag) 9 weken (gedeeltelijk) doorbetaald ouderschapsverlof opnemen.
  • De totale verlofduur van 26 weken blijft hetzelfde. Als je in het eerste levensjaar van je kind bijvoorbeeld 5 weken betaald ouderschapsverlof opneemt, mag je in de jaren daarna nog 21 weken onbetaald ouderschapsverlof opnemen.
  • Het betaalde ouderschapsverlof komt bovenop het geboorteverlof voor partners vanuit de Wet WIEG.
  • Bij de Wet betaald ouderschapsverlof gaat het niet om volledige doorbetaling van het salaris, maar om gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof. Het UWV keert gedurende 9 weken een bedrag uit ter hoogte van 70% van het loon. Houd wel rekening dat dit is gemaximeerd tot het maximum dagloon van € 264,57 bruto per dag (€ 5.754,40 bruto per maand). Deze bedragen gelden per 1 juli 2023.
  • Gedurende de periode dat de werknemer betaald ouderschapsverlof geniet blijft de werknemer vakantiedagen opbouwen.
  • In sommige cao’s kunnen overigens aanvullende of ruimere afspraken bestaan over een vergoeding tijdens ouderschapsverlof, dus het is handig te kijken of daar iets over in je cao staat.
  • Wees je ervan bewust dat je het ouderschapsverlof minstens 2 maanden van tevoren bij je werkgever moet aanvragen.  Doe dit liefst schriftelijk en geef duidelijk aan wanneer je het verlof wil laten ingaan. Zodra het verlof ingaat kan de werkgever de uitkering bij het UWV aanvragen.
  • Je werkgever mag je verzoek om ouderschapsverlof niet weigeren. Het is een onvoorwaardelijk recht. De werkgever mag alleen de verdeling van je werkuren weigeren als het verlof de instelling of het bedrijf ernstig in de problemen brengt, oftewel: er moeten zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zijn. In dat geval moet hij met je overleggen over een andere verdeling van de verlofuren. Zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen worden niet snel aangenomen. In ieder geval is het zo dat uitstel er niet toe mag leiden dat de werknemer niet meer in staat is om 9 weken betaald ouderschapsverlof te genieten in het eerste jaar na de geboorte.

Vragen of ouderschapsverlof of hulp nodig?

Als lid van Fysiovakbond FDV kun je je arbeidsrechtelijke vragen rechtstreeks en zonder extra kosten stellen aan de juristen van FBZ Rechtshulp. Je kunt ze een bericht sturen via rechtshulp@fbz.nl.