Constructief gesprek met VWS: samen werken aan een gezonde toekomst voor de fysiotherapie!

19 jan 2024

Fysiovakbond FDV sprak tijdens het bezoek bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op 16 januari over de leegloop in de eerstelijn. Verder kwam het gebrek aan passende beloning, de jarenlange frustratie over de ondermaatse tarieven en de concept-cao die (helaas) nog steeds niet kan ingaan aan bod. Het is tijd dat er iets verandert in de eerstelijn. De rol van de fysiotherapeut wordt in de toekomst volgens VWS alleen maar groter. Daarom moeten we samen werken aan een gezonde fysiotherapiesector!

Wat ging hieraan vooraf?

In de zomer van 2023 wilde WVF de concept-cao niet ter stemming brengen. Er was namelijk veel weerstand vanuit achterban. Meer dan 87% van de leden van Fysiovakbond FDV was positief over de concept-cao. Vooral omdat we met een cao verder kunnen bouwen aan een toekomst voor de fysiotherapie. Sindsdien is WVF bezig geweest met het opnieuw samenstellen van een klankbordgroep en een onderhandelingscommissie. In de tussentijd zit FDV niet stil. Dus zijn we alvast op een eerste gesprek geweest bij VWS om te kijken hoe we elkaar verder kunnen helpen.

VWS gaat vooral over het beleid

VWS heeft aangegeven dat zij zich in het zorglandschap vooral richt op de beleidsmatige kant. Denk aan het Integraal Zorgakkoord (voor toekomstbestendige zorg door verschuiving van zorg van de tweedelijn naar de eerstelijn) of aan de opdracht aan Zorginstituut Nederland voor het onderzoek Passende Zorg Fysio- en oefentherapie (over fysiotherapie naar de basisverzekering).

Wil je meer weten?

Naar aanleiding van deze beleidsstukken gingen we het gesprek aan met het ministerie van VWS. Ook zij herkennen dat er problemen zijn in de fysiotherapie.

VWS deelt de zorg over leegloop fysiotherapie

Uit de analyse die Fysiovakbond FDV maakte van verschillende data blijkt dat steeds meer fysiotherapeuten het vak verlaten. Dat heeft alles te maken met het gebrek aan toekomstperspectief en het verschil in arbeidsvoorwaarden met de tweedelijn (46%*). Veel collega’s bouwen weinig pensioen op, hebben twee wachtdagen als ze ziek worden en krijgen tijdens hun vakantie geen salaris vanwege de variabele beloning. Fysiotherapeuten in de eerstelijn werken met een HBO-opleiding (of zelfs masteropleiding) voor een MBO-salaris. Dit hebben we bij VWS toegelicht.

*= het totale pakket aan arbeidsvoorwaarden van fysiotherapeuten die niet werkzaam zijn in de eerstelijn (en dus onder een andere zorgcao vallen) is gemiddeld 35,9% hoger zonder pensioenbijdrage van de werkgever en 46,0% hoger wanneer je ook de pensioenbijdrage van de werkgever meetelt.

Noot: de ontwikkeling code 1000 van deze tarieven is gebaseerd op het tarief van de pluspraktijken.

Ook hebben we aangegeven wat zich in de praktijk afspeelt. Elk jaar stromen er honderden therapeuten meer uit dan dat er bijkomen. De komende jaren zal de uitstroom volgens onze analyse alleen maar groter worden. En dat terwijl de wens is vanuit het ministerie van VWS om de zorg juist meer te verschuiven naar de eerstelijn en de fysiotherapeut hierin een grotere rol te geven. Dat kan alleen als de arbeidsvoorwaarden en de beloning voor fysiotherapeuten aantrekkelijker wordt. Voor praktijkhouders en werknemers.

Met deze cijfers en praktijkvoorbeelden hebben we bij VWS nog duidelijker onder de aandacht gebracht hoe groot de problemen zijn voor de toekomst.

Hoe nu verder?

Fysiovakbond zal nu eerst samen met KNGF en WVF nadenken over verdere acties en vervolgstappen. We kunnen de arbeidsmarktproblemen namelijk niet alleen oplossen. Hiervoor hebben we elkaar nodig. Fysiotherapeuten, overheid én zorgverzekeraars.