Casus: Hoe zit het met je rechten op een getuigschrift?

14 dec 2023

Fysiotherapeut Jeannette* heeft besloten om een nieuwe uitdaging aan te gaan en is blij dat ze is aangenomen voor een interessante functie met betere arbeidsvoorwaarden en minder reisafstand. Omdat haar nieuwe werkgever vraagt om een getuigschrift neemt ze contact op met FBZ Rechtshulp om te achterhalen met welke regels ze rekening moet houden. Annette Borgers, arbeidsjurist bij FBZ Rechtshulp, geeft Jeannette antwoord.

Wettelijke regels voor het verstrekken van een getuigschrift

Borgers legt Jeannette uit dat haar vorige werkgever wettelijk verplicht is om bij het einde van de arbeidsovereenkomst een neutraal geformuleerd getuigschrift op te stellen als ze hierom vraagt. Het getuigschrift moet ten minste de werkzaamheden vermelden die Jeannette heeft verricht, de omvang van de werkzaamheden (het aantal gewerkte uren per week) en de begin- en einddatum van de arbeidsovereenkomst.

Borgers voegt eraan toe: “Als je erom vraagt, moet je werkgever ook de reden van het einde dienstverband vermelden, maar dit is alleen vereist als je werkgever degene is geweest die de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd of beëindigd. Aangezien jij zelf je arbeidsovereenkomst hebt opgezegd, hoeft je werkgever dit niet te vermelden. Daarnaast moet de werkgever op verzoek van de werknemer zijn waardering uitspreken over de manier waarop je je functie hebt uitgeoefend.”

Een positief of negatief getuigschrift?

De wet schrijft alleen voor dat een neutraal getuigschrift moet worden afgegeven. Borgers legt uit dat je als werknemer echter meer hebt aan een positief getuigschrift. Als de relatie met je werkgever altijd goed is geweest, zal je werkgever meestal bereid zijn een positief getuigschrift te verstrekken.

Referenties

Jeannette is ook benieuwd naar de regels voor het geven van referenties. Borgers: “De werkgever is niet verplicht referenties te verstrekken. Als de werkgever als referent wil optreden, moet hij echter voorzichtig zijn: als hij onnodige of onjuiste negatieve informatie verstrekt, kan hij aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die hierdoor ontstaat, bijvoorbeeld als je op basis van die informatie niet wordt aangenomen bij een nieuwe werkgever.”

Een positief getuigschrift

Jeannette bedankt Borgers hartelijk voor de verstrekte informatie. Ze weet nu wat ze kan verwachten van haar oud-werkgever. Twee weken later laat ze Borgers weten dat haar werkgever haar een prachtig getuigschrift heeft gegeven met lovende woorden over haar functioneren. Haar nieuwe werkgever heeft inmiddels bevestigd dat ze met Jeannette een uitstekende keuze hebben gemaakt.

* Namen van cliënten zijn fictief in verband met de privacy van de cliënt.

Deze casus is overgenomen van FBZ Rechtshulp. Als lid van Fysiovakbond FDV kun je gebruikmaken van 10 uur juridische ondersteuning van de juristen van FBZ Rechtshulp via rechtshulp@fbz.nl.