Rechtshulpcasus: Hoe zit het met je loon als je langdurig ziek bent?

21 feb 2024

Zorgprofessional Emiel Huizen* kampt met burn-out klachten en is langdurig ziekgemeld bij zijn werkgever. Hij vraagt zich af hoe het zit met zijn loon tijdens zijn ziekteperiode en belt met FBZ Rechtshulp. Hij komt in contact met arbeidsjurist Marlies Welschen.

Loondoorbetaling

Welschen legt uit dat wanneer je ziek bent en daardoor niet kunt werken, de werkgever meestal gedurende maximaal twee jaar je loon moet doorbetalen. Welschen: “Wettelijk heeft iedereen het eerste ziektejaar recht op minimaal 70% van zijn loon. In dit ziektejaar heb je ook recht op minimaal het minimumloon, zelfs als dit meer is dan 70% van je loon. In het tweede ziektejaar heb je ook recht op 70%, maar dan kan het loon ook lager zijn dan het minimumloon.”

Mogelijk meer rechten volgens je arbeidsovereenkomst

Welschen geeft aan dat, afhankelijk van je arbeidsovereenkomst, je ook meer rechten kunt hebben. Dus wanneer er staat dat de werkgever meer dan 70% van het loon moet betalen bij ziekte, de werkgever zich daaraan moet houden. Volgens zijn arbeidsovereenkomst heeft Emiel het eerste jaar recht op zijn volledige salaris. Vanaf het tweede jaar dat hij ziek is, heeft hij volgens de wet recht op minstens 70% van zijn salaris. Als er je arbeidsovereenkomst een hoger percentage is afgesproken voor het tweede ziektejaar, dan heb je recht op minstens dat percentage.

Na twee jaar ziekte

Omdat Emiel vermoedt dat hij wel eens langere tijd nodig zou kunnen hebben voor herstel, vraagt zich af hoe het zit na die twee jaar. Welschen legt uit dat de werkgever dan niet langer verplicht is om loon te betalen. “De wettelijke verplichting voor de werkgever om het loon door te betalen eindigt. Je hebt mogelijk wel recht op een WIA-uitkering of een WW-uitkering. “In bepaalde situaties kan een werknemer ook in het derde ziektejaar recht hebben op loondoorbetaling”, gaat Welschen verder.  Bijvoorbeeld als het UWV oordeelt dat de werkgever onvoldoende heeft gedaan aan de re-integratie, en de werkgever een ‘loonsanctie’ oplegt. Maar ook als je ander werk doet voor dezelfde werkgever dan voorheen, en bijvoorbeeld een nieuw contract hebt voor een andere functie, dan heb je recht op het loon dat bij die functie hoort. Tenslotte geldt dat als je bij dezelfde werkgever blijft werken, maar minder uren werkt dan voorheen vanwege je ziekte, en je hebt met de werkgever afgesproken dat je dit lagere aantal uren blijft werken, dan heb je recht op het loon dat bij die nieuwe uren hoort.

Emiel weet nu waar hij aan toe is en bedankt Welschen voor de informatie. Hij hoopt dat zijn burn-out niet langer dan twee jaar zal duren maar is voor nu gerustgesteld dat hij volgens de cao in het eerste jaar zijn loon volledig krijgt doorbetaald. Welschen wenst Emiel een voorspoedig herstel toe, en laat weten dat hij ook bij FBZ Rechtshulp terecht kan als hij vragen heeft over re-integratie.

* Namen van cliënten zijn fictief in verband met de privacy van de cliënt.

Deze casus is overgenomen met toestemming van FBZ Rechtshulp. Heb je ook een arbeidsrechtelijke vraag? Als lid van Fysiovakbond FDV kun je zonder extra kosten direct je vragen stellen via rechtshulp@fbz.nl.