Marleen: “Als we als beroepsgroep kwaliteit willen leveren moeten de voorwaarden voor ons mooie vak goed geregeld zijn”

22 mei 2022

In deze rubriek komen fysio’s aan het woord. Wat houdt hen bezig? Hoe kunnen we samen het vak mooier maken en wat is daarvoor nodig?

Even voorstellen

Marleen van Dijk studeerde af in 2003, deed daarna de master sportfysio en heeft zich vervolgens gespecialiseerd in sport-gerelateerde bewegingsklachten. Toen ze er even tussenuit was, heeft ze zich via een EVC-procedure opnieuw BIG-geregistreerd.

Waarom fysiotherapeut?

Ik heb voor het vak van fysiotherapeut gekozen omdat ik geïnteresseerd ben in het menselijk lichaam en het functioneren hiervan. Als fysiotherapeut kan en wil ik een actieve rol spelen in het begeleiden van mensen naar herstel. Resultaat zien geeft veel voldoening.

Ben je tevreden over je werk?

Zeker, ik werk momenteel in een kleinschalige praktijk met meerdere vestigingen. De patiënt staat in de praktijk centraal, maar zeker ook wij als fysiotherapeuten. Ik werk op dit moment twee vaste dagen per week en heb vaste werkuren. Dat is ideaal te combineren met een gezin met twee jonge kinderen. Als ze wat groter zijn, ontstaat wellicht weer ruimte voor een andere verdeling tussen werk en privé.

Wat baart je zorgen in fysioland?

We zijn het normaal gaat vinden om steeds meer taken erbij te krijgen, waarvoor geen vergoeding kan worden gegeven. Mijn eerste arbeidsovereenkomst was gebaseerd op de oude cao uit 2003. Het is verbazingwekkend dat er na bijna twintig jaar nog steeds geen nieuwe cao is.

Het is belangrijk je als fysio bij de FDV aan te sluiten, als behartiger van jouw belangen als werknemer in de eerste lijn. Dit zodat de huidige knelpunten tussen werkgever en werknemer straks eindelijk tot het verleden behoren omdat de cao heldere kaders schept.

Wat is je advies?

Wanneer we als beroepsgroep kwaliteit willen leveren moeten de voorwaarden voor ons mooie vak goed zijn geregeld. We moeten niet alles voor lief blijven nemen. Ik hoop van harte dat de nieuwe cao er komt, waarin we een goede leidraad hebben met heldere voorwaarden. Dat geeft iedereen in deze sector rust en duidelijkheid. Zo kunnen we als werkgever en werknemer samen maximaal presteren. En kan de focus liggen op het werk wat we als fysiotherapeuten zo graag doen, mensen begeleiden in herstel.