Joeri: “Het is helemaal niet gewoon dat er geen cao is”

22 apr 2022

In deze rubriek komen fysio’s aan het woord. Wat houdt hen bezig? Hoe kunnen we samen het vak mooier maken en wat is daarvoor nodig?

Even voorstellen

Joeri Gilissen is bijna 15 jaar werkzaam als fysiotherapeut. Na zijn afstuderen in 2008 maakte hij een carrièrestart in een eerstelijnspraktijk. Hij heeft zich gespecialiseerd als oncologiefysio en werkt sinds drie jaar als zzp’er. Joeri is naast fysiotherapeut op dit moment voorzitter van Stichting NLNet, de patiëntenorganistie voor mensen die leven met lymfoedeem en/of lipoedeem.

Waarom fysiotherapeut?

Ik heb voor fysiotherapie gekozen omdat ik het waardevol vind met mensen te werken en hen met problemen op een bepaald gebied verder te helpen waarin ze zelf vastlopen. Binnen de oncologie is de psychosociale kant erg belangrijk. Om mensen in een dergelijke stressvolle periode vertrouwen en weer een stukje regie te geven, of juist om te leren loslaten als iets niet meer mogelijk is.

Waarom vind je een cao belangrijk?

Ik heb ruim tien jaar met veel plezier in de eerstelijn gewerkt, maar ben uiteindelijk zzp’er geworden. Ik had als werknemer een all-in loon. Toen ik daarover met mijn werkgever in gesprek wilde, wist ik niet waar ik precies kon beginnen. Een cao zou me toen hebben geholpen. Dan had ik een richtlijn gehad waar ik kon opzoeken wat ik waard ben. Ik zie veel jonge collega’s die hier ook mee worstelen. Een cao is een belangrijke leidraad en geeft (startende) fysiotherapeuten een goede onderhandelingspositie. Het is belangrijk dat er een cao komt met goede arbeidsvoorwaarden waarmee je als fysiotherapeut kan doorgroeien.

Wat baart je zorgen in fysioland?

Dat iedereen zomaar lijkt te accepteren en het heel gewoon te vinden dat er al heel lang geen cao is voor fysio’s in de eerste lijn, terwijl dat niet normaal is. Als jonge fysio maak je een mooie start, begin je met een redelijk salaris. Maar na een poosje loop je tegen de beperkte arbeidsvoorwaarden aan en kan je je bekocht voelen als je erachter komt, dat vakantie en pensioen verdisconteerd zitten in je salaris, waar weinig perspectief in zit. Dat moet echt anders. Een cao is dus hard nodig.

Wat is je advies?

Mijn advies is uit te gaan van kracht en waarde. Je moet als beroepsgroep staan voor je professie en niet opgeven. En het zou moeten kunnen lukken, met betere tarieven als voorwaarde. Werkgevers en werknemers moeten bepalen wat eerlijke arbeidsvoorwaarden zijn voor een hbo-opgeleide therapeut. Daarbij moeten ze zich niet blindstaren op het huidige tarief, maar juist kijken wat een fysiotherapeut waard is. Van daaruit moeten we als beroepsgroep gezamenlijk optrekken om het tarief dat voor die goede arbeidsvoorwaarden nodig is bij zorgverzekeraars uit te onderhandelen.