Zonder jou is er geen vereniging en geen cao!

4 jul 2023

We zijn dichterbij een cao dan we in de laatste twintig jaar zijn geweest. Dit hadden we niet kunnen bereiken zonder jou als lid. Dit gaan we ook niet bereiken als Fysiovakbond FDV geen leden heeft in de toekomst. Daarom is het belangrijk dat jij en zoveel mogelijk andere fysio-collega’s lid zijn van Fysiovakbond FDV. Met veel leden kunnen we de kosten verdelen en de lidmaatschapsbijdrage zo laag mogelijk houden. Als lid heb je stemrecht over de cao én krijg je juridische ondersteuning van juristen die gespecialiseerd zijn in arbeidsrechtelijke vragen van fysio-werknemers!

Voorheen kon je alleen lid worden van Fysiovakbond FDV via het KNGF. Sinds 1 februari kun je rechtstreeks lid worden van onze vereniging. Om te zorgen dat wij als vakbond namens jou een cao kunnen ondertekenen, moeten wij namelijk onafhankelijk zijn van het KNGF.

Wij zetten ons al jaren in voor een goede Cao Eerstelijn Fysiotherapie. Dit doen we voor alle fysio-werknemers in de eerstelijn. Ook voor degenen die (nog) geen lid zijn van onze vereniging. Als lid mag jij je stem uitbrengen over het cao-akkoord dat straks voorligt. Ook kun je invloed uitoefenen op de inhoud van een volgende cao.

Verder ben je verzekerd van juridische ondersteuning. Vragen over je contract? Een meningsverschil met je werkgever? Krijg je een studieovereenkomst? Met al dit soort vragen kun je bij de experts van FBZ Rechtshulp terecht. Hun juristen hebben veel ervaring met juridische vragen in de eerstelijnsfysiotherapie.

De kosten voor het lidmaatschap zijn door onze ALV vastgesteld op 95 euro per jaar. Als je nu lid wordt, betaal je niet het gehele bedrag. De contributie voor 2023 wordt dan naar rato verrekend. Je bent direct verzekerd van juridische ondersteuning, krijgt onze nieuwsbrief met belangrijke tips voor werknemers én je kunt straks je stem uitbrengen over de Cao Eerstelijn Fysiotherapie!