Veelgestelde vragen over het Salarisonderzoek 2023

27 feb 2024

Hoe lang duurt het om het onderzoek in te vullen?

De vragenlijst bestaat uit maximaal 48 vragen en zal ongeveer 10 – 12 minuten in beslag nemen. 

Wat heb je nodig om het onderzoek in te vullen?

Voor het invullen is het belangrijk dat je je jaaropgave van 2023 bij de hand hebt. Hier staat namelijk informatie op over je bruto jaarsalaris. Mogelijk heb je jouw arbeidsovereenkomst nog nodig wanneer er gevraagd wordt naar vakantiedagen of reiskosten.

Wat wordt er allemaal meegenomen in het onderzoek?

In het onderzoek stellen we vragen over je specialisatie, je salaris en je secundaire arbeidsvoorwaarden. Je vult vragen in over je daadwerkelijk gewerkte uren, inclusief extra taken en onbetaalde werkzaamheden.

De resultaten splitsen we uit naar specialisatie, maar ook naar de verschillen tussen variabel en vast salaris. Daarnaast komen extra arbeidsvoorwaarden, zoals pensioen, vakantie en wachtdagen, aan bod.

Wie kan deelnemen aan het onderzoek?

Alle fysiowerknemers in Nederland die in de eerstelijn werken kunnen dit onderzoek invullen. Heb je het zelf al ingevuld, deel het dan ook met je collega’s!

Wordt het onderzoek volgend jaar herhaald?

Fysiovakbond FDV wil dit onderzoek inderdaad jaarlijks gaan herhalen. Zo kunnen we de resultaten van dit jaar ook gebruiken om volgend jaar te kijken of fysiowerknemers erop vooruit zijn gegaan.

Hoe is het onderzoek tot stand gekomen?

Al meer dan een jaar heeft Fysiovakbond FDV de wens om betrouwbare data te verzamelen over de arbeidsvoorwaarden in de eerstelijn. We hebben veel informatie, maar dit zijn allemaal losse brokken of kleinschalige onderzoeken bij een enkele keten of praktijk. Daarom willen we met dit onderzoek duidelijkheid krijgen over alle arbeidsvoorwaarden van alle fysiowerknemers in Nederland. In alle uiteenlopende vormen; vast salaris, variabel salaris en alle vormen daartussen in.

We hebben dit onderzoek zelf ontworpen met input van verschillende experts en collega’s. 

Waar kan het onderzoek worden ingevuld?

Het onderzoek kan je invullen via deze link.

Tot wanneer kan het onderzoek worden ingevuld?

Het onderzoek staat open van 9 maart 2024 tot en met 30 april 2024. In deze periode kun je het onderzoek invullen.