Teken nooit zomaar een addendum van je werkgever!

20 feb 2022

Tot onze verrassing heeft Werkgeversvereniging Fysiotherapie (WVF) met BDO Legal recent een addendum op de arbeidsovereenkomst ontwikkeld. Het kan zijn dat jouw werkgever je dit addendum ter ondertekening voorlegt, waarin nieuwe afspraken worden gemaakt over de arbeidsduur en het maandsalaris. Dat is dus niet niks!

Los van het feit dat de ene situatie niet de andere is, betekent dit nog niet dat afspraken in een addendum voor jou per definitie gunstig uitpakken. Fysiovakbond FDV adviseert je dan ook dringend het addendum eerst te laten checken door een arbeidsjurist.

Realiseer je goed dat door het ondertekenen van dit addendum oorspronkelijke afspraken komen te vervallen en vervangen worden door het addendum. Wacht dus met tekenen totdat je zeker weet wat de consequenties zijn van de nieuwe afspraken. Denk ook eerst goed na of je je daarin kan vinden, maar zorg allereerst dat je goed begrijpt wat erin staat en wat de gevolgen voor jou zijn. Bespreek zo mogelijk met collega’s wat zij vinden van het addendum. Als je gezamenlijk met je werkgever in gesprek gaat, sta je sterker.

 

FDV heeft het addendum van WVF bestudeerd en signaleert een aantal knelpunten: 

  • Het is erg ingewikkeld de precieze arbeidsomvang te bepalen die bij een vast maandsalaris hoort vanuit een variabele beloning.
  • De in artikel 3 van het addendum beschreven prestatiebeloning (artikel 3 addendum) is onduidelijk omschreven. Het is onwenselijk dat werknemer en werkgever hierover in de clinch komen te liggen. Bovendien is een prestatiebeloning alleen wenselijk als het om een kleine aanvullende beloning gaat bovenop een goed maandsalaris.
  • Overwerk hoort altijd te worden uitbetaald of in tijd-voor-tijd terug te worden gegeven als de werknemer dit wenst, ook als dit in het kader is van een prestatiebeloning.

In bijgevoegde factsheet lichten we een en ander nauwgezet toe, zodat jij een en ander kan afwegen.

Laat elke aanvulling op je arbeidsovereenkomst controleren door een arbeidsjurist!

De afwegingen kunnen je helpen het gesprek met je werkgever aan te gaan en specifieke informatie over jouw situatie in te winnen. We raden je vervolgens klem aan advies in te winnen bij een arbeidsjurist. Die kan specifiek op jouw situatie ingaan en samen met jou kijken wat de beste oplossing is.

De stelregel is: eerst juridisch checken, laat je niet onder druk zetten te tekenen! 

Je werkgever kan je niet verplichten iets te tekenen waar je zelf niet achter staat. Ook niet als je collega’s allemaal al hebben getekend of je werkgever dit per se voor een bepaalde datum wil hebben geregeld. Laat je absoluut niet onder druk zetten en neem voor jezelf voldoende tijd een jurist te raadplegen en goed over de gevolgen na te denken. Als je werkgever dit addendum, of enige andere wijziging van je arbeidsovereenkomst, voorlegt, bespreek het dan met je collega’s. Je kunt elkaar hierin ondersteunen en samen met je werkgever in gesprek gaan.

Waar laat ik mijn contract checken?

Daarvoor heb je meerdere opties:

  • Het mooiste is natuurlijk als je gebruik kunt maken van iets waar je al voor verzekerd bent. Als lid van Fysiovakbond FDV kun je gratis gebruikmaken van juridische ondersteuning bij FBZ Rechtshulp. Je kunt hiervoor een bericht sturen aan rechtshulp@fbz.nl. De arbeidsjuristen van vakbond FBZ geven deskundige ondersteuning bij arbeidsrechtelijke zaken. Daarnaast kun je voor een contractcheck ook contact opnemen met je eigen rechtsbijstandverzekering. Het is natuurlijk ook mogelijk om je contract eenmalig na te laten kijken bij een jurist. Er zijn online allerlei aanbieders te vinden die dit, tegen betaling, voor je doen. Als je zoekt op arbeidsovereenkomst laten nakijken of check arbeidsovereenkomst krijg je een heleboel resultaten.

Hoe verder?

Fysiovakbond FDV heeft WVF aangeboden om samen constructief naar het addendum te kijken. Zodat er een nieuwe versie gemaakt kan worden die ook de belangen van werknemers in het oog houdt. We beraden ons nog over eventuele andere stappen.

Als lid van Fysiovakbond FDV kun je gratis gebruikmaken van juridische ondersteuning bij FBZ Rechtshulp. Je kunt hiervoor een bericht sturen aan rechtshulp@fbz.nl.