Mag je werkgever zomaar je salaris wijzigen?

28 sep 2022

Het salaris dat je afspreekt met je werkgever wordt vastgelegd in je arbeidsovereenkomst. Loon is een primaire arbeidsvoorwaarde. Dat betekent dat je werkgever niet zomaar je loon mag wijzigen. Je hebt instemming van de werknemer nodig om het salaris te wijzigen. Of je moet als werkgever zeer zwaarwegende belangen hebben die een loonwijziging kunnen rechtvaardigen.

Loon verhogen

In het geval van een loonsverhoging zal je als werknemer niet snel bezwaar maken. Wel is het verstandig om de nieuwe hoogte van je loon schriftelijk vast te laten leggen. Eventueel in een nieuwe arbeidsovereenkomst of volgens de salarisschalen die je werkgever hanteert.

Loon verlagen met instemming werknemer

Als je werkgever jouw uitdrukkelijke toestemming heeft, kan je loon tijdelijk of permanent worden verlaagd. Je moet wel minimaal het wettelijk minimumloon verdienen. Als er een cao is, moet de loonsverlaging wel zijn toegestaan volgens de cao.

Als je instemt met een loonsverlaging, heeft dit invloed op je pensioenopbouw, je WW-uitkering (als het bedrijf failliet gaat) en op de hoogte van je loondoorbetaling als je ziek wordt.

Je werkgever mag je loon dus niet zomaar verlagen. Je hebt als werknemer ook rechten. Je bent niet verplicht om in te stemmen met een loonsverlaging. Laat je van tevoren goed adviseren of het wel verstandig is om akkoord te gaan met een loonsverlaging. Je kunt bijvoorbeeld hierover informeren bij je eigen rechtsbijstandverzekering of bij de rechtshulp waar je als FDV-lid automatisch gebruik van kunt maken bij het KNGF (zie button hieronder). 

 

Eenzijdige loonsverlaging door werkgever

Je werkgever kan, bij zwaarwegend bedrijfsbelang, proberen een eenzijdige loonsverlaging af te dwingen. Rechters nemen echter zelden aan dat in dit geval het belang van de werkgever zwaarder weegt dan dat van de werknemer. Veel werknemers werken namelijk om hun vaste lasten te kunnen betalen. De hoogte van die vaste lasten is afgestemd op hun inkomen. Door een verlaging van het salaris kan een werknemer in de financiële problemen komen.

 

Wil je werkgever je salaris verlagen?

Als je werkgever je salaris wilt verlagen, is het belangrijk om voor jezelf een afweging te maken. Je werkgever heeft bepaalde argumenten, die mogelijk ook voor jou belangrijk kunnen zijn. Het is verstandig om in zulke gevallen een arbeidsjurist te raadplegen. Je bent, zoals gezegd, niet verplicht om akkoord te gaan met een loonsverlaging. Het is natuurlijk wel verstandig om een weloverwogen afweging te maken. Neem hiervoor voldoende tijd en deel je besluit dan pas (eventueel met je argumenten) aan je werkgever mee. 

Stel jezelf (en je werkgever) in ieder geval de volgende vragen:

  • Met welk percentage wordt je salaris verlaagd? Kun je dit financieel gezien dragen?
  • Is het echt noodzakelijk dat de lonen worden verlaagd? Geldt dit alleen voor jouw salaris, of ook dat van de praktijkeigenaar en van collega’s? Wordt jou gevraagd meer of minder in te leveren dan je werkgever of je collega’s?
  • Is de verlaging tijdelijk of permanent? Een tijdelijke verlaging is natuurlijk anders dan een permanente verlaging.
  • Is de loonsverlaging essentieel voor het voortbestaan van de praktijk?
  • Wil je voor dit salaris bij deze werkgever blijven werken?