Wanneer heb ik recht op gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof?

16 dec 2022

Fysiotherapeut Simone de Waal* zag onlangs iets op televisie over dat ouders vanaf volgend jaar betaald ouderschapsverlof krijgen, ze hoort dat de wet per augustus 2022 ingaat. Simone is zwanger en in april 2022 uitgerekend. Ze vraagt zich af of zij – ook al wordt haar kindje voor de ingangsdatum van de wet geboren – ook gebruik kan maken van betaald ouderschapsverlof. 

Ze komt in contact met FBZ-arbeidsjurist Marlies Welschen. Die legt uit dat je gedurende het eerste levensjaar gebruik kunt maken van de nieuwe regeling. “In het geval van Simone kan zij tot de eerste verjaardag van haar kind gebruikmaken van negen weken betaald ouderschapsverlof, uiteraard kan ze het verlof pas opnemen na de ingangsdatum van de wet op 2 augustus 2022.” Welschen legt uit dat ‘betaald ouderschapsverlof’ niet betekent dat ze voor honderd procent wordt doorbetaald: “Volgens de nieuwe wet krijgen ouders straks van het UWV gedurende negen weken een uitkering ter hoogte van vijftig procent van hun loon, tot maximaal vijftig procent van het maximum dagloon*. Wel moet dit gedeeltelijk betaalde verlof gedurende het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen.”

Onbetaald verlof

Simone is blij dat ze – ook al wordt haar kindje in april geboren – recht heeft op gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. Maar ze vraagt zich af hoe deze negen weken betaald verlof zich verhoudt tot de 26 weken onbetaald ouderschapsverlof waar ouders ook al recht op hadden. Marlies antwoord: “De negen weken gedeeltelijk betaald verlof komen niet boven op het recht van 26 werken onbetaald verlof. Werkenden hebben straks dus tot hun kind acht jaar oud is recht op 26 weken ouderschapsverlof, waarvan negen weken voor vijftig procent doorbetaald. Mits die negen weken dus in het eerste levensjaar worden opgenomen.”

Ouderschapsverlof weigeren?

“En hoe zit het met mijn partner?” vraagt Simone. “Mag hij óók negen weken gedeeltelijk betaald verlof aanvragen?” Welschen legt uit dat beide ouders los van elkaar de regeling mogen gebruiken. Simone geeft aan dat de werkgever van haar partner daar nog wel eens moeilijk over kan doen. Welschen kan haar gerust stellen.  “Een werkgever kan een verzoek om ouderschapsverlof niet weigeren. Het enige wat een werkgever kan vragen is om het verlof anders in te roosteren, maar er moet echt gelegenheid geboden worden om het verlof in elk geval in het eerste levensjaar van het kind op te nemen.” Welschen adviseert Simone om in elk geval de plannen om ouderschapsverlof op te nemen tijdig kenbaar maken bij de werkgever, “Doe dit schriftelijk en tenminste twee maanden voor de ingangsdatum van het verlof. Maak daarbij duidelijk over welke periode het verlof gaat, en hoe het ingepland wordt in de werkweek. De werkgever moet vervolgens na de ingangsdatum van het verlof de uitkering bij het UWV aanvragen.” Simone weet nu wat haar te wachten staat en weet dat ze nog ruim voldoende tijd heeft om het verlof te regelen.

 

* Namen zijn vanwege de privacy fictief.

**Het maximum dagloon is momenteel € 225,57 bruto per dag en € 4.906,14 bruto per maand.

Casus overgenomen met toestemming van FBZ.

Als lid van Fysiovakbond FDV kun jezonder extra kosten gebruikmaken van de deskundige juridische ondersteuning van FBZ Rechtshulp.