Welke inflatiecorrectie is afgesproken in de cao?

Het salaris voor 2023 staat opgenomen in de salaristabel. Voor 2024 hebben cao-partijen de volgende afspraak gemaakt over loonontwikkeling:

De indexatie van de cao salarisschalen in 2024 is minimaal gelijk aan  de loonstijging in de Cao Ziekenhuizen. Zo groeit je salaris de komende jaren vanzelf verder. Dit voorkomt dat het gat tussen de eerstelijn en de tweedelijn nog groter zou worden.

Als je salaris boven de salarisschaal uitkomt, wordt je salaris niet automatisch geïndexeerd. Je kunt dan zelf met je werkgever onderhandelen over een salarisverhoging of indexatie van je loon. Ook mag je afspreken dat je in een hogere trede valt.

Het is normaal om elk jaar met je werkgever over je salaris te onderhandelen of in gesprek te gaan.

Terug naar de FAQ.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

28 jan 2023