Wat als de meerderheid met het principeakkoord instemt?

Als de meerderheid van de leden van zowel FDV als WVF instemt betekent dat dat er draagvlak is om te cao realiseren. Bij een meerderheid wordt de cao daadwerkelijk van kracht. Er komt rust en duidelijkheid. En moeten werkgevers en werknemers zich houden aan de cao-afspraken. Er is een eerste flinke stap gezet om de kloof te dichten tussen de eerste en tweede lijn. Door de loonontwikkeling van de Cao Ziekenhuizen te volgen kan in volgende cao’s het gat verder gedicht worden. Met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden is de verwachting dat minder fysio’s uit de eerste lijn zullen uitstromen.

Terug naar de FAQ

Vaardigheden

Gepubliceerd op

28 jan 2023