In onderstaande video geven we je een kort overzicht van de wachtdagen en loondoorbetaling bij ziekte in de Cao Eerstelijn Fysiotherapie. In de tekst eronder lees je wat dit voor jou betekent.

Van de afspraken in de Cao Eerstelijn Fysiotherapie mag in het voordeel van de werknemer worden afgeweken. Je kunt dus altijd over een hoger salaris of betere arbeidsvoorwaarden met je werkgever onderhandelen. Het is zelfs normaal om dat te doen. Niet alleen bij een nieuwe baan, maar ook als je een tijdje bij een werkgever werkt.

Wat de cao precies voor jou betekent, krijg je te zien in het transitiemodel dat we nu nog ontwikkelen. Zodra deze klaar is, plaatsen we die natuurlijk op de website!

Zo gaat het eruitzien als je (onverhoopt) ziek wordt

Hoe was het?

Volgens de wet mag een werkgever twee wachtdagen in je arbeidsovereenkomst opnemen. Op deze dagen krijg je geen salaris als je ziek bent. Je krijgt de eerste twee jaar 70% van je loon doorbetaald. Met een variabel salaris wat het altijd maar de vraag hoe dit precies berekend moest worden.

Wat staat er in de cao?

Je krijgt een vast salaris. Er gelden geen wachtdagen meer. Je krijgt het eerste ziektejaar 100% van je loon doorbetaald en het tweede jaar 70%.

Er komt een WGA-gat verzekering op kosten van de werkgever. 

Wat betekent dit voor jou?

Als je ziek bent, wordt dit niet langer van je salaris afgetrokken (geen wachtdagen meer). Het eerste jaar behoud je je volledige loon. Het tweede ziektejaar krijg je nog 70% van het loon doorbetaald.

Als je langer dan twee jaar ziek bent, kom je in de WIA terecht. Dit kan een terugval in je inkomen betekenen. Met de WGA-gat verzekering wordt een gedeelte van je inkomen aangevuld. Dit voorkomt een armoedeval. Een uitgebreide toelichting op de WIA en WGA lees je in dit artikel.