Voor wie gaat de nieuwe cao straks gelden?

Kort samengevat geldt de cao voor alle instellingen/organisaties/praktijken waar voor meer dan 50% van de arbeidsuren aan fysiotherapie wordt gedaan. Hiervoor is gekozen, omdat het een cao is voor fysiotherapeuten. De kern van de verdiensten moet dus ook uit fysiotherapie komen.

Als de leden met de cao instemmen, zal die eerst gaan gelden voor alle werknemers die werken bij een werkgever die lid is van WVF. Daarna zullen we een algemeen verbindend verklaring aanvragen bij de overheid. Als die wordt goedgekeurd, gaat de cao gelden voor iedereen die onder de werkingssfeer valt. Als je al onder een andere cao valt, blijft die andere cao gelden.

Als je werkgever niet verplicht is om de cao toe te passen, kun je alsnog afspreken dat de cao wel van toepassing is. Dit heet juridisch een incorporatiebeding. In de tekst van de arbeidsovereenkomst staat dan ‘Op deze arbeidsovereenkomst is de Cao Eerstelijn Fysiotherapie 2023-2024 van toepassing’. Je volgt dan de cao-afspraken. 

Terug naar de FAQ.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

17 feb 2023