Uitgebreide toelichting: hoe om te gaan met de inschaling bij een hogere of een lagere beloning?

  • Is je huidige salaris lager dan het salaris uit de cao, dan geldt het salaris uit de cao. Jij gaat als werknemer ieder jaar, bij voldoende beoordeling, een of meerdere treden omhoog in de schaal. Het salaris stijgt mee met de schaal en met de loonindexatie volgens de cao. Is eehethet huidige salaris hoger, dan behoud jij als werknemer het huidige salaris. Je gaat, bij voldoende beoordeling, ook elk jaar een of meerdere treden omhoog in de salarisschaal.
  • Wanneer je huidige salaris op enig moment lager blijkt te zijn (geworden) dan de door jou en je werkgever afgesproken trede, ofwel doordat je in een hogere trede komt of doordat de loonschalen worden geïndexeerd, zal jouw salaris meestijgen met de overeengekomen trede van de loonschaal. Dit is namelijk de ondergrens die in de cao is overeengekomen.
  • Het staat werknemer en werkgever vrij om een hoger salaris af te spreken. Ook een salaris dat boven de cao-afspraken uitkomt, kan elk jaar opnieuw worden verhoogd of geïndexeerd.
  • Het staat werknemer en werkgever ook vrij af te spreken dat de werknemer in een hogere trede of hogere salarisschaal valt.
  • Een werknemer kan maximaal 40 uur werken (1,05 FTE) op basis van de cao-afspraken. Als je structureel meer uren werkte op een variabel salaris, zal het vaste salaris lager uitvallen. Een van de manieren om dit op te lossen is door een prestatiebeloning af te spreken. Bij een prestatiebeloning heeft een werknemer geen recht op overwerkvergoeding voor werkzaamheden die worden verricht in het kader van de prestatiebeloning. Meer informatie over de prestatiebeloning vind je in bijlage 2 van de cao-tekst.
  • Ook kan de werknemer meer uren maken door overwerk en daardoor op een hoger salaris uitkomen. Bij overwerk geldt een toeslag van 25% op het uurloon. Het maakt hierbij niet uit of de uren in tijd-voor-tijd worden opgenomen of worden uitbetaald. Voor beide geldt een overwerktoeslag van 25%.
Voorbeeld
Jan komt als gevolg van de transitie van een variabel naar een vaste beloning uit op een bruto maandsalaris van € 3670,- exclusief vakantietoeslag. Jan wordt op basis van zijn werkervaring ingeschaald op trede 5 en zou op basis van de cao recht hebben op een maandsalaris van € 3591,- bruto. Bij Jan wordt dus ten positieve afgeweken van het in trede 5 opgenomen maandsalaris. Bij voldoende functioneren zal Jan op 1 januari van het volgende jaar in trede 6 terecht komen maar ook dan wordt met een maandsalaris van € 3670,- bruto nog ten gunste afgeweken (namelijk € 12,-) van het dan geldende maandsalaris van € 3658,- bruto volgens de cao.
In het daarop volgende kalenderjaar zal Jan pas met zijn maandsalaris van € 3670,- bruto ten nadele afwijken van het in trede 7 opgenomen bruto maandsalaris van € 3726, bruto en kan hij aanspraak maken op dit salaris in trede 7. Jan en zijn werkgever kunnen wel zelf afspraken maken over een hoger salaris of een eventuele indexatie.

Terug naar de FAQ

Vaardigheden

Gepubliceerd op

11 mrt 2023