Scholing is belangrijk voor elke fysiotherapeut. In de cao zijn afspraken gemaakt over je kwaliteitsregistratie, de scholing die je hiervoor moet volgen én de vergoeding van de scholingstijd. In onderstaande video geven we een kort overzicht. Daaronder zie je wat precies in de cao staat.

Van de afspraken in de Cao Eerstelijn Fysiotherapie mag in het voordeel van de werknemer worden afgeweken. Je kunt dus altijd over een hoger salaris of betere arbeidsvoorwaarden met je werkgever onderhandelen. Het is zelfs normaal om dat te doen. Niet alleen bij een nieuwe baan, maar ook als je een tijdje bij een werkgever werkt.

Wat de cao precies voor jou betekent, krijg je te zien in het transitiemodel dat we nu nog ontwikkelen. Zodra deze klaar is, plaatsen we die natuurlijk op de website!

Zo gaat de scholing eruitzien

Hoe was het?

In de wet is geregeld dat de werkgever verplichte scholing moet vergoeden. De scholing in het kader van je kwaliteitsregistratie viel niet onder deze wettelijke verplichting. 

Wat staat er in de cao?

In de cao staat dat de werkgever de kosten voor verplichte scholing vergoedt. Scholing in het kader van je kwaliteitsregistratie is ook verplichte scholing. Daarnaast krijg je de tijd die je onderwijs volgt vergoedt (dus niet de voorbereidingstijd of zelfstudietijd). De vergoeding van scholingstijd kan in tijd-voor-tijd of kan worden uitbetaald voor zover deze scholing buiten werktijd valt. Als je de scholing volgt buiten het dagvenster of hiervoor overuren maakt, krijg je er geen extra overwerktoeslag voor of toeslag voor uren buiten het dagvenster.

De kosten die het kwaliteitsregister jaarlijks rekent voor jouw registratie vergoedt je werkgever ook. Datzelfde geldt voor de kosten dieje maakt voor het (her-)registreren in het BIG-register. Dit zijn dus alleen de kosten voor de registratie zelf, niet de kosten die je maakt voor eventuele extra eisen die het register aan je registratie stelt.

Wat betekent dit voor jou?

In overleg met je werkgever spreek je af welke scholing je volgt voor je kwaliteitsregistratiepunten. Je werkgever vergoedt de opleidingskosten en de tijd die je deze cursus of opleiding volgt. De bedoeling is om zoveel mogelijk scholing onder werktijd te volgen, maar dat lukt natuurlijk niet als de cursus op een ander moment is gepland. Op dat moment krijg je deze extra uren vergoedt in tijd-voor-tijd of krijg je deze uitbetaald.

Je hoeft dus niet langer scholing te volgen in je eigen tijd als je de scholing volgt in overleg met je werkgever én deze is voor je kwaliteitsregistratie. Of als het andere verplichte scholing is (bijv. scholing EPD, BHV-cursus etc.) die je werkgever je verplicht om te volgen.