Met de ingang van de cao krijgt iedere fysiotherapeut een vast salaris. Voor iedere collega die nog een variabel salaris heeft, komt er een omrekenmodel. In onderstaande video zie je een korte uitleg. Daaronder lees je wat het voor jou betekent.

Van de afspraken in de Cao Eerstelijn Fysiotherapie mag in het voordeel van de werknemer worden afgeweken. Je kunt dus altijd over een hoger salaris of betere arbeidsvoorwaarden met je werkgever onderhandelen. Het is zelfs normaal om dat te doen. Niet alleen bij een nieuwe baan, maar ook als je een tijdje bij een werkgever werkt.

Wat de cao precies voor jou betekent, krijg je te zien in het transitiemodel dat we nu nog ontwikkelen. Zodra deze klaar is, plaatsen we die natuurlijk op de website!

Hoe was het?

Er zijn tientallen verschillende beloningsvormen in de fysiotherapie. Vast salaris of variabel salaris. Vakantiegeld per maand, per jaar of al inbegrepen in het loon. Elke maand onzekerheid over de hoogte van je inkomen. Wel of geen doorbetaling van loon tijdens je vakantie. 

En zo waren er nog eindeloos veel varianten en onduidelijkheden.

Met de afspraken in de nieuwe cao willen werkgeversvereniging WVF en Fysiovakbond FDV een einde maken aan alle onduidelijkheid en rechtszekerheid geven aan de beloning van fysiotherapeuten in de eerstelijn.

Wat staat er in de cao?

Iedereen krijgt een vast salaris. Hiervoor zijn deze loontabellen gemaakt. Deze loontabellen zijn opgedeeld in twee schalen: de algemeen fysiotherapeut (FT 1) en de gespecialiseerd fysiotherapeut (FT 2).

Daarbovenop krijg je, zoals wettelijk vastgelegd, 8% vakantiegeld. Als je met vakantie gaat, krijg je gewoon je vaste salaris doorbetaald.

Daarbovenop kun je met je werkgever een afspraak maken over een prestatiebeloning. Deze komt bovenop je salarisafspraak.

Wat betekent dit voor jou?

Als je al een vast salaris hebt, verandert er niet zoveel. Je kunt samen met je werkgever naar de salaristabellen kijken en eventueel op basis van jouw ervaring je salaris verhogen als jouw vaste salaris onder de salaristabel zit.

Voor de omrekening van het variabele salaris wordt er een omrekentool gemaakt. Deze kun je samen met je werkgever invullen. Dit is een hulpmiddel en zeker geen verplichting. Als je met je werkgever iets anders afspreekt, mag dat ook, zolang het maar minimaal het salaris is wat in de cao staat vermeld.

Het probleem bij de omrekening van het variabele salaris zit met name in het vaststellen van de arbeidsomvang. Hiervoor ontwikkelen we op dit moment dus een rekentool samen met WVF. Zodra deze beschikbaar is, laten we dit weten.

Je krijgt dus een vast salaris volgens de salaristabellen op basis van je opleiding en je werkervaring, loondoorbetaling als je met vakantie bent en je vakantiegeld wordt nog apart berekend.