Kan mijn werkgever me straks met de cao ook verplichten tot het volgen van online nascholing?

In de cao-tekst staat dat werkgever en werknemer samen de scholing overeenkomen. Het is waardevol voor de werknemer en voor de praktijkeigenaar als de scholing een aanvulling geeft op de kennis van de fysiotherapeut en voor de praktijk.

Omdat je werkgever de scholingskosten én de scholingstijd vergoedt van de scholing die je verplicht moet volgen voor je kwaliteitsregistratie, kan het zijn dat je werkgever van je vraagt dat je (een gedeelte van) de scholing online volgt. Ga hierover goed het gesprek aan met je werkgever. Het is namelijk belangrijk dat de scholing ook bijdraagt aan je expertise als therapeut. De scholingstijd valt onder werktijd. Als je zelf vindt dat fysiek aanwezig zijn bij een scholing meerwaarde heeft, kun je dit richting je werkgever aangeven.

Terug naar de FAQ

Vaardigheden

Gepubliceerd op

14 mrt 2023