Kan je met de nieuwe cao op een lager loon uitkomen?

Kort gezegd is het antwoord nee. Je kunt er in beginsel niet in loon op achteruit gaan als je hetzelfde aantal uren blijft werken.

Bij een vast salaris gaat je salaris en je arbeidsomvang een-op-een over, tenzij je loon onder de salaristrede ligt waar jij op basis van je werkervaringsjaren in valt. Of als je nu meer dan 40 uur werkt.

Bij een variabel salaris ligt de berekening wat ingewikkelder. Dan moet er namelijk worden berekend wat het maandsalaris nu is en hoeveel uur je daar nu voor werkt.

Als je nu boven de 38 uur (of 40 uur als je dit met je werkgever afspreekt) uitkomt, en je bijvoorbeeld 50 uur per week werkt, wordt dit aantal bijgesteld naar maximaal 38 uur (of 40 uur als je dit met je werkgever overeenkomt). Je uurloon blijft in dat geval gelijk, maar het kan dus wel zijn dat je maandsalaris lager wordt. Je kunt ervoor kiezen om dan extra overuren te werken of om een prestatiebeloning af te spreken met je werkgever. Uiteraard geldt dan ook de Arbeidstijdenwet.

De precieze berekening is wat ingewikkelder en verschilt per persoon. In het omrekenmodel dat je samen met je werkgever kunt invullen tref je een uitgebreide toelichting en berekening aan. Het omrekenmodel gaat er bij het omrekenen van uit dat je declarabiliteit gelijk blijft bij een vast salaris.

Terug naar de FAQ.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

28 jan 2023