Is de cao wel betaalbaar voor werkgevers?

Op social media gaan berichten rond van werkgevers die tegen de Cao Eerstelijn Fysiotherapie zijn. Wij krijgen berichten van leden die zich hier zorgen overmaken. Werkgeversvereniging WVF informeert en spreekt met alle werkgevers die zich bij hen melden. Werkgevers kunnen hun zorgen daar aangeven en als ze lid zijn of worden van WVF kunnen ze hun stem uitbrengen over het cao-akkoord.

Op social media gaat de discussie vooral over de betaalbaarheid van de cao. In het artikel ‘Waarom willen werkgevers een cao?’ schreven we hier ook al over.

Gezond rendement

Tijdens de cao-onderhandelingen hebben de werkgevers en de werknemers gezamenlijk veel berekeningen gemaakt. Hierbij zijn we ondersteund en gecontroleerd door accountants, financial controllers, juristen, cao-onderhandelaren en werkgevers van kleine en grote praktijken. We hebben in de berekeningen rekening gehouden met een rendement voor de werkgever van 8% (waar dat gemiddeld in de zorg zo’n 4% is, CBS 2022). Dit is de winst die de werkgever overhoudt nadat de arbeidsvoorwaarden, de huur, schoonmaak, kantoorkosten en dergelijke zijn betaald. Dit hebben we gedaan omdat werknemers er ook baat bij hebben dat de praktijken gezond blijft en er geen praktijken omvallen.

Declarabiliteit

In de berekeningen zijn we ervan uitgegaan dat jij 74,1% declarabel bent. Hierbij hielden we rekening met de verlofdagen (zoals ouderschapsverlof), feestdagen, studiedagen en het ziekteverzuim. Dit is exclusief je vakantie. Deze cijfers zijn afkomstig uit het Gupta rapport (tabel 3, pagina 19). Dit betekent dat je 74,1% van je werktijd cliënten behandelt. Als je naar je agenda kijkt, zie je waarschijnlijk dat je meer dan zes uur van je achturige werkdag besteedt aan behandelingen. Bij het omrekenen van het variabele naar het vaste salaris gaat het omrekenmodel ervan uit dat je declarabliteit gelijk blijft bij een vast salaris.

In de berekeningen zijn we uitgegaan van een gemiddelde behandeltijd van 28 minuten. Dat komt doordat sommige praktijken 25 minuten per behandeling roosteren en andere 30 minuten. We hebben hiervan het gemiddelde genomen.

De cao is hard nodig

De cao is een middel, niet een doel op zich. Op onze website staan interviews met collega’s. Hierbij stellen we onderaan altijd een vraag waar we honderden reacties op krijgen. Bij het interview met Nathalie gaf 75% van de collega’s aan dat ze regelmatig twijfelen of ze nog wel fysiotherapeut willen blijven. Nummer 1 van de reden om te twijfelen is de onzekere arbeidsvoorwaarden.

Met een cao zorgen we dat Fysiotherapeuten langer in het vak zullen blijven. Door ze een toekomstperspectief te geven en door de onzekerheid weg te nemen. Hiermee wint de eerstelijnsfysiotherapie een schat aan ervaring. De Cao Eerstelijn Fysiotherapie biedt een toekomst, een stip op de horizon, die er de laatste twintig jaar niet is geweest!

Als jij straks stemt over de Cao Eerstelijn Fysiotherapie, houd dat dan in je achterhoofd.

Vriendelijke groet,

Bob van Ravensberg
Voorzitter Fysiovakbond FDV

Het volledige bericht lees je hier.

Terug naar de FAQ.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

5 apr 2023