Hoe wordt de loonkloof met de tweedelijn op termijn opgelost?

Cao-partijen hebben afgesproken dat de loonontwikkeling in 2024 gelijk is aan die van de Cao Ziekenhuizen. Als er extra ruimte is voor ingroei, zal het grootste gedeelte hiervan naar de verdere ontwikkeling van arbeidsvoorwaarden gaan. De ambitie is het gat tussen de eerstelijn en andere zorgcao’s zo snel mogelijk te dichten. Maar we moeten ook realistisch zijn dat hier enkele jaren voor nodig zijn. De looptijd van deze cao is twee jaar. Het valt te verwachten dat er enkele cao’s nodig zijn om de kloof tussen de eerstelijn en andere zorgcao’s te overbruggen.

Terug naar de FAQ

Vaardigheden

Gepubliceerd op

31 jan 2023