Hoe is de cao tot stand gekomen?

In 2020 begonnen werkgeversvereniging WVF en Fysiovakbond FDV met het maken van het visiedocument. De leden hebben hier in juni 2020 over gestemd. Daarna zijn de onderhandelingen over de Cao Eerstelijn Fysiotherapie begonnen. Anderhalf jaar lang hebben we gesprekken gevoerd om vanaf nul een cao op te bouwen. Natuurlijk konden we gebruik maken van teksten uit andere cao’s, maar die pasten niet precies bij de fysiotherapie. Daarom zijn we zorgvuldig bezig geweest om de teksten toe te spitsen op de eerstelijnsfysiotherapie.

In december 2021 gaf Werkgeversvereniging WVF aan de onderhandelingen te willen staken. Een half jaar later (juni 2022) zijn ze weer terug gekomen aan de onderhandeltafel. Dit leidde in november 2022 tot een akkoord op hoofdlijnen en op 31 januari publiceerden we de cao-tekst.

Voor meer info over hoe een cao-traject verloopt verwijzen we naar deze pagina.

Terug naar de FAQ.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

15 mrt 2023