Geldt de cao straks ook voor fysiotherapeuten die in een gezondheidscentrum werken?

In de definities en de werkingssfeer is het volgende opgenomen:

Werkgever: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die een in Nederland gevestigde praktijk/
instelling/organisatie beheert in de eerste lijn en waar meer dan 50% van alle overeengekomen
arbeidsuren fysiotherapie in de zin van artikel 29 van de Wet op de Beroepen in de Individuele
Gezondheidszorg (Wet BIG) wordt bedreven, niet zijnde een verpleeg- of verzorgrichting of een
instelling voor multidisciplinaire eerstelijnsgezondheidszorg of een eerstelijns zorgaanbieder
waarvoor een andere cao geldt.

Kort samengevat geldt de cao dus voor alle instellingen/organisaties/praktijken waar voor meer dan 50% van de arbeidsuren aan fysiotherapie wordt gedaan. Hiervoor is gekozen, omdat het een cao is voor fysiotherapeuten. De kern van de verdiensten moet dus ook uit fysiotherapie komen.

Als je werkgever niet verplicht is om de cao toe te passen, kun je alsnog afspreken dat de cao wel van toepassing is. Dit heet juridisch een incorporatiebeding. In de tekst van de arbeidsovereenkomst staat dan ‘Op deze arbeidsovereenkomst is de Cao Eerstelijn Fysiotherapie 2023-2024 van toepassing’. Je volgt dan de cao-afspraken. 

Terug naar de FAQ.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

17 feb 2023