Verplichte pensioenopbouw

22 mei 2022

Als je als fysiotherapeut in de vrijgevestigde praktijk werkt, ben je wettelijk verplicht om pensioen op te bouwen via het SPF.

Deze verplichtstelling is vastgesteld door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Je bent verplicht om premie te betalen aan het SPF, tenzij je bent aangesloten bij een ander (minimaal gelijkwaardig) pensioenfonds. Zoals bijvoorbeeld het Pensioenfonds Zorg en Welzijn of het Pensioenfonds voor Overheid en Onderwijs (ABP).

Denk je dat je onder de uitzonderingsregeling valt? Dan kun je bij SPF een verzoek tot ontheffing aanvragen.

Waarom is pensioenopbouw via SPF verplicht gesteld?

Er zijn verschillende redenen waarom je verplicht pensioen opbouwt bij SPF. De eerste reden is de wettelijke verplichting die je hierboven al las. Sommige andere paramedische beroepsgroepen, zoals logopedisten of oefentherapeuten die in de eerstelijn werken, hebben geen eigen beroepspensioenfonds met de daarbij horende verplichtstelling. Maar waarom bestaat deze verplichtstelling?

Niet iedereen denkt aan zijn pensioen

Als jonge fysiotherapeut denk je niet gelijk aan het opbouwen van je pensioen. Het is ingewikkelde materie en je kunt je pensioen niet in één avondje regelen. Bovendien denk je dat je nog alle tijd van de wereld hebt om voor je pensioen te sparen als je net afstudeert. Maar de tijd gaat sneller voorbij dan je denkt. Als je te laat begint met opbouwen, ontwikkel je een zogeheten pensioengat. Je kunt dit later proberen aan te vullen, maar een groot gat is moeilijker te dichten. Door jouw verplichte deelname bij SPF begin je op tijd met inleggen voor je pensioen.

Gezamenlijk beleggen: risico’s en kosten delen

Elke fysiotherapeut die in de eerstelijn werkt, of je nu ZZP’er bent of in loondienst, bouwt pensioen op bij het SPF. Door dit grotere deelnemersaantal worden de kosten voor het beheren en beleggen van het geld verdeeld. Daarnaast deel je ook risico’s met elkaar. Niet alleen beleggingsrisico’s, maar bijvoorbeeld ook het langlevenrisico*. Ook hoef je geen medische keuring te ondergaan om dekking te krijgen voor het partnerpensioen en wezenpensioen, zodat je dit bij individuele regelingen wel zou moeten.

*= Als je bij een pensioenfonds spaart, krijg je vanaf je pensioendatum voor de rest van je leven een uitkering. Als je zelfstandig spaart, kun je je inkomen aanvullen uit je spaarpot. Maar als die pot leeg is, heb je niets meer. Het langlevensrisico is het risico dat een pensioenfonds of verzekeringsmaatschappij loopt dat je als verzekerde langer leeft dan op basis van de gemiddelde levensverwachting wordt verwacht.

Daarnaast kun je, als je begint met het opbouwen van pensioen bij SPF, er éénmalig voor kiezen om het risico af te dekken als je arbeidsongeschikt raakt. Dit heet een PVI-verzekering. Je legt dan 3,75% extra premie in (gemiddeld €9,38 per maand). Mocht je arbeidsongeschikt raken, dan loopt je pensioenopbouw gewoon door alsof je nog gezond was. Je hoeft vanaf het moment dat je arbeidsongeschikt raakt geen premie meer te betalen voor je pensioen. Vanaf je pensioendatum krijg je dan je het pensioen dat je zou hebben opgebouwd als je gezond was geweest.

Nabestaanden- en partnerpensioen: je bouwt niet alleen op voor jezelf

Niemand, jij ook niet, denkt dat je plotseling komt te overlijden. Maar als dit gebeurt, krijgt je partner van het SPF partnerpensioen. Als je overlijdt voordat je met pensioen gaat, bestaat het partnerpensioen uit twee delen.

  • Het is 70% van het ouderdomspensioen dat je tot je overlijdensdatum hebt opgebouwd.
  • Daarbovenop komt een aanvulling van 100% van het ouderdomspensioen dat je zou hebben opgebouwd vanaf je overlijdensdatum tot aan je pensioendatum.

Gezamenlijk beleggen levert meer op dan individueel beleggen

Het SPF belegt het geld van alle fysiotherapeuten samen. Dit gezamenlijke bedrag is vele malen groter dan het bedrag dat je zelf zou kunnen beleggen. Hierdoor verdeel je de risico’s en zijn de opbrengsten naar alle waarschijnlijkheid groter. Als je bijvoorbeeld onverhoopt overlijdt, krijgen jouw nabestaanden een nabestaandenpensioen. Daardoor hebben ze meer financiële zekerheid.

Wat als SPF niet verplicht zou zijn?

Sommige fysiotherapeuten willen liever hun eigen pensioen regelen. Dat klinkt misschien vrij en ongebonden, maar de realiteit is dat veel werknemers geen eigen pensioenopbouw regelen. Als de verplichtstelling wegvalt, wordt de pensioenregeling voor veel fysiotherapeuten onbetaalbaar. Of ze beginnen te laat met sparen.

Er is geen redelijk alternatief voor een solide pensioenstelsel. Als je zelf geld opzij moet zetten, telt het op bij je eigen vermogen. Daar betaal je dan Inkomstenbelasting in box 1 en vermogensbelasting in box 3 over. Bovendien is de verleiding groot om het geld ergens anders voor te gebruiken. Spaar je via een verzekering, dan zijn de kosten voor deelname naar waarschijnlijkheid hoger dan bij het SPF. Als er al gespaard wordt, want bij de meeste beroepen zonder collectieve pensioenregeling sparen de werknemers weinig tot niets. Als je dan de pensioenleeftijd bereikt, moet je rondkomen van de AOW. En dat is helaas geen vetpot.

We moeten ons beseffen dat onze ondanks we “weinig” pensioen inleggen, onze regeling een belangrijk voor ons is. Paramedische beroepen als huidtherapie, ergotherapie, logopedie en podotherapie hebben geen pensioenregeling.

De netto AOW op 1 januari 2021 is €1218,19 per maand voor alleenstaanden.
Voor samenwonenden is dit €832,86 per persoon.

Wij zijn dus voorstander van een verplichte pensioenregeling voor alle werknemers in de fysiotherapie in de eerstelijn. We willen ook afspraken maken over de bijdrage van de werkgever in de cao. Ons uiteindelijke doel is een pensioenregeling voor fysio-werknemers in de eerstelijn die gelijk is aan de collega’s die in de tweedelijn werken.