Hoeveel pensioen bouw je op bij SPF?

22 aug 2022

Het is lastig om als fysio naast je dagelijkse werk in de praktijk ook nog eens uit te gaan zoeken hoe je pensioen precies is geregeld. Wij hebben de belangrijkste informatie voor je op een rijtje gezet. In deze artikelenreeks lees je in een notendop hoe je pensioen nu in elkaar zit. We vertellen, vanuit het oogpunt van de werknemer, hoe de pensioenregeling voor fysiotherapeuten in de eerstelijn eruitziet. En wat wij, als Fysiovakbond FDV, graag anders zouden zien. En natuurlijk het belangrijkste: je leest wat kun je zelf nu al kan doen aan je pensioen.

De hoogte van je premie is afhankelijk van je inkomen. Je bouwt pensioen op over het gedeelte van je salaris dat boven de zogeheten AOW-franchise ligt. In 2021 is dit bij SPF € 12.497. Werk je parttime? Dan wordt deze AOW-franchise omgerekend naar je deeltijduren. Over het gedeelte waarover je straks AOW krijgt van de overheid bouw je dus geen pensioen op.

Rekenvoorbeeld:
Je werkt 24 uur per week. Een fulltime werkweek is 40 uur*. Je werkt dus 24/40 = 60%
De AOW-franchise is voor jou dan 60% van € 12.497= € 7.498

 

*= Dit is afhankelijk van wat er in jouw praktijk een fulltime werkweek is, bijvoorbeeld 36, 38 of 40 uur. Deze informatie vind je op je loonstrook of in je contract.

Alles wat je boven de AOW-franchise verdient, is je pensioengrondslag. Over dit gedeelte van je salaris bouw je pensioen op. De hoogte van de premie wordt door elk pensioenfonds, bij jou dus SPF, vastgesteld. De premiepercentages voor 2023 staan op Fysiopensioen.nl. Bij SPF is het maximale beroepsinkomen waarover je pensioen opbouwt € 35.800,- bij werknemers in loondienst. Over je salaris boven dit bedrag bouw je geen pensioen op.

De verplichte regeling heet bij SPF de Basisregeling. In het volgende rekenvoorbeeld staat het premiepercentage voor het opbouwen in de Basisregeling met een partner.

Rekenvoorbeeld:
Je verdient met je 24 uur een salaris van € 24.000 per jaar.
Fulltime zou je dan 24.000/0,6 = €40.000 verdienen. Je bouwt slechts pensioen op tot 35.800 euro.
Je fulltime pensioengrondslag is dan €35.800 – (AOW Franchise) €12.497 = €23.303
Dit bedrag vermenigvuldig je met je deeltijdpercentage €23.303 x 0,6 = €13.981,80
Over dit bedrag wordt je pensioenpremie berekend. De hoogte is 15,44%.
De totale premie is dan 15,44%* van € 13.981,80 = € 2.158,79
Dit is € 179,90 bruto per maand.

*Dit percentage wordt jaarlijks herzien. De laatste aanpassing was in 01-01-23.

Het SPF geeft een uitgebreid rekenvoorbeeld op haar website.

Hoeveel premie betaal je?

De Basisregeling is een basispensioen. Dit zie je ook terug in de premiepercentages. In onderstaande tabel zie je de premiepercentages van enkele andere pensioenfondsen. 

Sector Instelling Pensioenfonds Premie percentage
Eerste lijn fysiotherapie Praktijken SPF 15,44%
Tweede lijn fysiotherapie Ziekenhuizen, verpleegtehuizen en dergelijke Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW 25,0%
Derde lijn fysiotherapie Academische ziekenhuizen Pensioenfonds voor overheid en onderwijs (ABP) 25,9%

Tabel: premiepercentages van enkele pensioenfondsen in 2021.

We horen vaak van collega’s dat we veel premie inleggen bij het SPF. Als je deze tabel bekijkt, zie je dat we in vergelijking met andere pensioenfondsen juist weinig premie inleggen. Een van de redenen voor dit verschil is dat bij veel bedrijfstakpensioenfondsen (zoals PFZW en ABP) de werkgever tussen de 50 – 70% van de premie inlegt. Voor ons is dit een van de punten waarin we in de cao afspraken over willen maken.

Wil je weten hoeveel pensioen je straks krijgt? Op mijnpensioenoverzicht.nl kun je bekijken hoeveel je nu hebt opgebouwd en wat je pensioen straks wordt als je op deze manier doorgaat met sparen.

Wil je weten hoeveel pensioen je straks nodig hebt? Met de Pensioenschijf-van-vijf kun je een inschatting maken van het inkomen dat je straks nodig hebt.