Werkgevers trekken stekker uit cao-overleg Eerste Lijn Fysiotherapie

27 jan 2022

Nog geen twee maanden geleden kopten we samen met de werkgevers dat een Cao voor de Eerste Lijn Fysiotherapie dichterbij was dan ooit. Daarmee spraken beide partijen vertrouwen uit dat de al zo langgewenste cao aanstaande zou zijn. Na een radiostilte van enkele weken waarin scheurtjes waren te betreuren heeft werkgeversvereniging WVF vandaag Fysiovakbond FDV op de hoogte gesteld dat zij nu de stekker trekt uit het cao-overleg. Er komt dus geen nieuwe cao als opvolger van de cao uit 2003. 

De onderhandelingsdelegatie van de werkgevers realiseerde zich dat zij onvoldoende ruimte hadden meegekregen om tegemoet te komen aan de basale regelingen en voorzieningen die in een cao thuishoren. Zelfs de ondergrens van FDV was voor werkgevers onbespreekbaar. Daarna is de delegatie van werkgevers weggelopen van de overlegtafel. FDV is buitengewoon teleurgesteld in deze houding van werkgevers en zal zich gaan beraden op vervolgstappen met haar achterban.

Betreurenswaardig

FDV betreurt deze nieuwe move van de werkgeversvereniging. Het betekent niet alleen dat er geen cao komt, maar zorgt ook voor extra onrust tussen fysio-praktijkhouders en fysiowerknemers. Dat belooft weinig goeds juist nu dit jaar nieuwe wetgeving van kracht wordt die werknemers juist meer transparantie moet bieden over arbeidsvoorwaarden en voorwaarden voor scholing voorschrijft. Dit onderstreept eens te meer de noodzaak van een cao. Fysiotherapeuten steken al met kop en schouders uit als de beroepsgroep die de meeste hulpvragen stelt aan de individuele juridische dienstverlening van vakbond FBZ. Deze maand deed zich een nieuwe hausse voor nadat fysiowerknemers werden gevraagd stante pede het addendum van WVF op hun contract te tekenen. Zo niet, dan zouden werkgevers bij hen de hoge WW-premie in rekening brengen.

Wat ging hieraan vooraf?

Vorig jaar stemden de achterbannen van beide cao-partijen nog in met een visiedocument over de inhoud van de nieuwe cao. Met onder meer goede afspraken over loon en pensioen, een functiehuis, en afspraken over scholing en ontwikkeling. Beide partijen verdiepten zich in de materie en cao-teksten werden opgesteld met ondersteuning van professionele adviseurs aan zowel werknemers- als werkgeverszijde. Met de stip op de horizon voor een nieuwe cao ging het erom spannen.

Eindbod onder de maat

Nu de cao steeds vastere vorm begon te krijgen deed WVF in het najaar een eindbod. Ze spraken de verwachting uit dat FDV hier snel mee zou instemmen. Fysiovakbond FDV heeft het eindbod met de fysioklankbordgroep besproken, die het unaniem afwees. FDV gaf aan dat verder praten noodzakelijk was, omdat dit eindbod door de leden afgewezen zou worden als FDV dit ter stemming zou voorleggen aan vele duizenden fysio’s. Ondanks aandringen van Fysiovakbond FDV om verder te onderhandelen, bleef de WVF hardnekkig vasthouden aan een cao-voorstel onder de maat.

Over de cao-partijen

Fysiovakbond FDV behartigt de werknemersbelangen van de fysio’s werkzaam in de eerste lijn. Werkgeversvereniging WVF vertegenwoordigt de fysiowerkgevers.