Werkgever Arjen van Zon: “het inzetten van de werkkostenregeling voor het FDV-lidmaatschap bespaart fysio’s geld en kost mij niets”

1 sep 2023

Er ligt sinds begin 2023 een principeakkoord voor een cao, maar voordat die in kan gaan, gaat komende tijd KNGF eerst met zorgverzekeraars in gesprek over passende tarieven. Net als werknemers zijn ook de werkgevers overtuigd van het belang van een cao, maar de tarieven vormen op dit moment een struikelblok. Toch is het juist nu belangrijk niet stil te zitten. Wat kan je als werkgever doen in het kader van goed werkgeverschap? FDV hoort in de wandelgangen goede ideeën van werkgevers die tegelijkertijd de positie van cao-partijen versterken. Arjen van Zon, werkgever bij twee fysiotherapiepraktijken vertelt over zijn suggesties en het gebaar dat hij wil maken.

Van Zon is direct na zijn opleiding gestart als zelfstandig fysiotherapeut. In de loop van tijd zijn er een paar fysio’s in loondienst bijgekomen. Met een aantal collega-fysiotherapeuten in loondienst houdt hij op beide locaties de praktijk draaiende. Naast de zorg houdt hij zich ook bezig met personeelsmanagement en goede arbeidsomstandigheden.

“Ik vind het belangrijk mijn collega’s zoveel mogelijk te ontzorgen zodat zij zich volledig kunnen richten op de patiëntenzorg. Ook voor mij is fysiotherapie de kern van mijn werk. Maar als werkgever ontkom je er niet aan je bezig te houden met de impact van wetgeving en andere beleidsveranderingen voor de eigen praktijk. Dat is lang niet altijd simpel te overzien. Er is ondersteuning vanuit het KNGF en WVF, verder zijn we onderdeel van FysioGroep Haaglanden, een samenwerkingsverband van 60 praktijken die samenwerken en onderling informatie uitwisselen over actuele vraagstukken voor de fysiotherapiepraktijk.“

Wat houdt je vooral bezig op dit moment?

“De invoering van de marktwerking in de zorg heeft de fysiotherapie geen goed gedaan en het werk en goede zorg onder druk gezet”, aldus Van Zon. “De tarieven zijn onvoldoende meegegroeid. Het is schandalig dat vergeleken met de tweedelijn het salaris in de eerstelijn flink achterloopt. Dat trekt collega’s weg uit de eerstelijn, terwijl de overheid juist inzet op een grotere rol van de eerstelijn. Dat is dus een tegengestelde beweging. Het is daarom noodzakelijk dat de tarieven marktconform aangepast worden. Het beheersen van de kosten gebeurt nu op de verkeerde plek, zeker als je je realiseert dat de eerstelijn 90% van de zorgvraag oppakt tegen 4% van de zorgkosten. Als we zo doorgaan als nu zijn verwacht ik dat op termijn nog maar weinig fysio’s in de eerstelijn werkzaam zullen zijn en er dus een groot zorgprobleem ontstaat. De meeste werkgevers willen net als ik dat fysio’s in loondienst kunnen rekenen op een goed inkomen met perspectief. Door de vele veranderingen zijn implicaties echter lastig te overzien of door te rekenen en moet ik noodgedwongen behoudend zijn met eventuele loonverbeteringen.”

Wat kan je vanuit je rol als werkgever doen om het werk aantrekkelijk te maken?

“Ik vind het belangrijk fysio’s in loondienst zoveel mogelijk te ontzorgen, door de randvoorwaarden zo goed mogelijk te regelen. Zo kunnen ze onder plezierige omstandigheden zich volledig richten op het mooie vak waarvoor ze hebben gekozen en mensen helpen of begeleiden met hun klachten.”

Hoe kijk je aan tegen het stimuleren van het lidmaatschap van FDV?

“Het is belangrijk dat cao-partijen het proces continueren, daarvoor zijn beide partijen nodig en een achterban die hen hierin steunt. Ik ben van harte bereid de contributiefactuur van FDV te verrekenen met het brutosalaris, waardoor het een fysio die voor het lidmaatschap kiest, netto een paar tientjes oplevert. Dit levert eenvoudig een flinke besparing op, en maakt het lidmaatschap aantrekkelijk. Hiervoor kan ik de werkkostenregeling inzetten, zonder dat het mij iets kost.
Los daarvan ben ik van harte bereid als blijk van waardering elke maand een paar euro extra te betalen. Dan blijft er onder de streep nog een bescheiden bedrag over. Dat mag je er als fysio wel voor het lidmaatschap over hebben zeker als je kijkt wat FDV te bieden heeft.
Tenslotte heb je twee partijen nodig om tot goede arbeidsvoorwaarden te komen en dat spaart tijd uit. Tijd die we kunnen besteden aan het behandelen van patiënten.”

Meer info voor werkgevers vind je op onze pagina fysiovakbond.nl/werkgevers.