Wanneer gaat een nieuwe cao in?

28 nov 2022

Er gaan wel een paar stappen aan vooraf voordat we kunnen zeggen dat een ‘cao rond’ is.

  1. Eerst een akkoord
    Als partijen het eens zijn over de afspraken in een nieuwe cao sluiten ze een akkoord.
    Zodra de tekst waarin alle afspraken in het principeakkoord precies uitgewerkt zijn, zetten FDV en WVF hun handtekening eronder. 
  2. De ledenraadpleging: breng je stem uit
    Als het principeakkoord rond is, organiseren we verschillende informatiebijeenkomsten. Daarna volgt een ledenraadpleging. Hier kunnen al onze leden aangeven of ze zich kunnen vinden in de gemaakte arbeidsvoorwaardelijke afspraken.

De stem van leden is doorslaggevend. Pas als de meerderheid van de achterbannen van WVF en Fysiovakbond FDV instemt, is sprake van een definitief cao-akkoord. Vanaf dat moment mogen werkgever en werknemer alleen nog in het voordeel van de werknemer afwijken van de cao.

Na deze stappen is de cao dus echt rond. Dan moet de cao nog worden ingevoerd. Je huidige arbeidsvoorwaarden worden dan overgezet naar nieuwe arbeidsvoorwaarden. Hiervoor geven WVF en Fysiovakbond FDV richtlijnen en handvaten mee. Natuurlijk gaat dat omzetten ook in overleg tussen werkgever en werknemer. In eerste instantie is de cao alleen verplicht voor werkgevers die lid zijn van WVF.

Als er een definitief cao-akkoord ligt, vragen cao-partijen bij het ministerie van Sociale Zaken of de cao verplicht gesteld kan worden voor iedereen die in de sector werkt. Als de Cao Eerstelijn Fysiotherapie verplicht wordt gesteld voor alle fysiotherapiepraktijken in de eerstelijn, gaat de cao voor alle fysio’s in loondienst in de eerstelijn gelden.

Wil je weten hoe het hele traject eruitziet? Bekijk dan onze infographic over het cao-proces!